rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 23
  • 23:39


KAMATNA STOPA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 14.10.2015. god. do 10.02.2016. god.

14,50%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 11.02.2016. god. do 06.07.2016. god.

14,25%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je  u primeni počev od 07.07.2016. god.

 (Referentna kamatna stopa uvećana za 10 procentnih poena)

14,00%

 

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, … 15/16 i 108/16).

 

Eskontna stopa se od 12.05.2010. god. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja sada iznosi 4,00%, tako da, od 07.07.2016. god. i eskontna stopa iznosi 4,00%.

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs