rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 23
  • 23:39


Minimalna zarada u 2017. godini

 

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 77/16), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2017. god. iznosi 130 dinara („neto“), po radnom času.

Prema ranijim Odlukama za 2015. i 2016. god. („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, odn. 79/15), neto minimalna cena rada iznosila je 121 dinar („neto“), po radnom času.

 

  Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2017. god.  130,00 din. 
  Minimalna neto zarada za februar 2017. (160 x 130,00)  20.800,00 
  Minimalna neto zarada za januar 2017. (176 x 130,00)  22.880,00 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs