rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 23
  • 23:39

Prosečna mesečna zarada u Republici za III kvartal 2016. godine, prema Saopštenju RZS iznosi 63.441 dinara.


 

 

NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ISPLATE OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

  

Prosečna mesečna zarada u Republici za IV kvartal 2016. godine, prema Saopštenju RZS iznosi 66.368 dinara.

Novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa je: 66.368 x 35*%= 23.229 dinara, a primenjuje se za isplate od 1. februara 2017. godine do 30. aprila 2017. godine.

 Pregled iznosa najnižih mesečnih osnovica socijalnih doprinosa utvrđenih na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i periodi njihove primene dati su u tabeli:

 

Period primene

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik Republike Srbije", br.:

1

2

3

od 1.11.2016. do 31.01.2017.

22.204

88/2016

od 1.02.2017. do 30.04.2017.

23.229

7 /2017

 

*Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa (prema čl. 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

 

 

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs