rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Mar. 26
  • 22:43


NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 01. MARTA 2017. GODINE

Prosečna mesečna zarada isplaćena po zaposlenom u Republici za januar 2017, prema podatku RZS iznosi 57.231 din., tako da najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 01.03.2017. godine do 31.03.2017. godine iznosi:

57.231 x 5 = 286.155 din.

Ako je zarada koja se isplaćuje u periodu od 01.03. do 31.03.2017. godine viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od 286.155 dinara i iznose:

-na teret zaposlenog (286.155 x 19,9%) = 56.944,85

-na teret poslodavca (286.155 x 17,9%) = 51.221,75

Kretanje iznosa najviših osnovica i periodi njihove primene u 2017 godini dati su u tabeli: 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 

IZNOS

"Sl. glasnik RS", br.

od 01.01.2017. do 31.01.2017.

315.305(5 x 63.061)

105/2016

od 01.02.2017. do 28.02.2017.

368.205(5 x 73.641)

5/2017

od 01.03.2017. do 31.03.2017.

286.155(5 x 57.231)

_/2017


Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (čl. 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014-dr.zakon i 112/15) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu, po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

 

 

 

OBRASCI


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs