rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

 • Apr. 23
 • 23:32

Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije

 • Da li su Vam poznate sve obaveze propisane poreskim zakonima koje morate izvršiti?
 • Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Poreska inspekcija može da Vas kazni u postupcima kontrole, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad ove inspekcije?

Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“

objavljujemo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje često mogu biti iznad 2.000.000 din!

Priručnik sadrži objašnjenja o:

 • predmetu kontrola, tj. šta to Poreska inspekcija kontroliše? (šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
 • obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu poreskih propisa, i to:

  - Zakona o PPPA

  - Zakona o porezu na dobit pravnih lica

  - Zakona o porezu na dohodak građana

  - Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

  - Zakona o PDV

  - Zakona o porezima na imovinu - nepokretnosti

 • obrascima – koje obrasce treba da podnosite i u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija.

 

Više o Priručniku:

 • Priručnik sadrži oko 480 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
 • Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
 • Autori priručnika su vrhunski stručnjaci za date oblasti, i to iz Ministarstva finansija RS, po oblastima:

  - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Blešić Marijan

  - Zakon o porezu na dobit pravnih lica – Todorović Biljana

  - Zakon o porezu na dohodak građana – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o porezu na dodatu vrednost – Aleksić Stevan

  - Zakon o porezima na imovinu (nepokretnosti) – Petrović Ljiljana

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ (TREĆE izdanje)?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs