rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

 • Apr. 23
 • 23:30

Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija

 • Da li su Vam poznate obaveze propisane zakonima, kao i načini njihovog izvršenja?
 • Da li Vam je poznato koliko različitih inspekcija postoji, koje su njihove nadležnosti, iznosi kazni koje Vam mogu izreći i u kojim slučajevima?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad inspekcija, u kom roku i kom organu ih podnosite?

Priručnik "Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija" objavili smo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice:

S obzirom da od 30.04.2016. god. počinje puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim je predviđena koordinacija inspekcijskog nadzora i međusobna saradnja različitih inspekcija i drugih institucija, Priručnik sadrži potrebne podatke koji će Vam pomoći da se informišete o svakoj inspekciji ponaosob, njihovoj saradnji, delokrugu poslova koje obavljaju nadležni inspektori, zatim o obavezama i pravima propisanim zakonima, o rokovima i obrascima koje morate da podnesete pravovremeno, uslovima koje morate ispuniti, dozvolama...

Ovaj Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam različiti inspektori izreknu mere, koje mogu dovesti do plaćanja veoma visokih kazni (i do 3.000.000 dinara!) ili drugih sankcija.

Priručnik sadrži objašnjenja o:

 • predmetu kontrola različitih inspekcija (šta spada u nadležnost koje inspekcije, šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
 • obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu brojnih propisa, čije izvršavanje kontrolišu:

  – Poreska inspekcija

  – Inspekcija rada

  – Tržišna inspekcija

  – Sanitarna inspekcija

  – Zdravstvena inspekcija

  – Inspekcija za zaštitu životne sredine

  – Veterinarska inspekcija

  – Građevinska inspekcija i Urbanistička inspekcija

  – Upravna inspekcija

 • propisima koji uređuju oblasti u nadležnosti ovih inspekcija
 • međusobnoj saradnji različitih inspekcija, kontrolama, aktima koje inspektori donose, žalbamana ove akte, predviđenim kaznama...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz priručnik smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, tekstovima važećih propisa iz oblasti koje nadziru pomenute inspekcije, službenim mišljenjima nadležnih ministarstava, primerima akata koje donose inspektori, primerima žalbi, informatorima o radu nadležnih ministarstava i inspekcija (koji, pored ostalog, sadrže i praktične informacije, npr. kontakt adrese i telefone ovih organa i dr.), kao i dodatnim, praktičnim stručnim tekstovima koji će Vam pomoći da još bolje razumete i primenite u praksi ono što je zakonima propisano, kao i da zaštite svoja prava.

Takođe, ovaj CD – sadrži i druge dokumente iz kojih ćete moći da se upoznate i sa radom ostalih inspekcija, kao što su: turistička, poljoprivredna, fitosanitarna, kao i (na CD-u, u delu Ostale inspekcije) komunalna, prosvetna i protivpožarna. U ovim posebnim delovima nalaze se i propisi čiju primenu kontrolišu ove inspekcije.

Više o Priručniku:

Priručnik sadrži 590 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i postupaka, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima propisa, službenim mišljenjima i propisima vezanim za ostale inspekcije (turistička, poljoprivredna, prosvetna, fitosanitarna, komunalna i protivpožarna);

Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;

Autori priručnika su vrhunski stručnjaci iz odgovarajućih oblasti:

 

- Poreska inspekcija - Blešić Marijan

- Inspekcija rada - Maričić-Vukotić Jasmina, sa ažuriranjem od strane urednika

- Tržišna inspekcija - Despotović Vera

- Sanitarna i Zdravstvena inspekcija - Bondžić Milica

- Inspekcija za zaštitu životne sredine - Živković Tatjana

- Veterinarska inspekcija - Toth Damir

- Građevinska i Urbanistička inspekcija - Živković Tatjana

- Upravna inspekcija - Potežica Bojana

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 4.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs