rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 09:58


KAMATNA STOPA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 14.10.2015. god. do 10.02.2016. god.

14,50%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 11.02.2016. god. do 06.07.2016. god.

14,25%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 07.07.2016. god. do 07.09.2017. god. 

14,00%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je bila u  primeni u periodu počev od 08.09.2017. god. do 09.10.2017. god. 

13,75%

 Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode koja je  u primeni počev od 10.10.2017. god.

(Referentna kamatna stopa uvećana za 10 procentnih poena)

13,5%

 

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, … 15/16 i 108/16).

 

Eskontna stopa se od 12.05.2010. god. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja sada iznosi 3,5%, tako da, od 10.10.2017. god. i eskontna stopa iznosi 3,5%.

 

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag