NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2023. GOD.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Utvrđeno je da najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 35.025 din. a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, što znači, počev od 1. januara 2023. god.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike i verske službenike za 2023. godinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Za 2023. godinu najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike iznosi 35.025 din.

 

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2021. GOD.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Utvrđeno je da najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 din. a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, što znači, počev od 1. januara 2021. god.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike i verske službenike za 2021. godinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Za 2021. godinu najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike iznosi 28.402 din.

 

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2020. GOD.

Na osnovu čl. 37. i 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 95/18 i 86/19 – dalje: Zakon o doprinosima), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 88/19 od 13.12.2019. god., Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u R.Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine koja je iznosila 73.718 dinara.

U skladu sa navedenim, i odredbama čl. 37. i 38. Zakona o doprinosima, utvrđena je:

- najniža mesečna osnovica doprinosa za 2020. god.  u iznosu od 25.801,00 dinar.

 

Ova osnovica primenjivaće se za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. god.

Kao i do sada, iznos ove mesečne osnovice doprinosa (iz članova 37. i 38. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 

VAŽNO!

Napominjemo, počev od 1.1.2020. god. u primeni su izmene članova 37. i 38. Zakona o doprinosima, kojima je propisan način utvrđivanja najniže osnovice za plaćanje doprinosa, gde jedan od elemenata, tj. parametara za obračun predstavlja i period u kojem se posmatraju podaci o mesečnoj zaradi zaposlenih, a taj period se menja od 1. januara 2020. god.

Naime, počev od 1.1.2020. god., izmenjenim članom 37. Zakona o doprinosima, propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (umesto od oktobra kako je prethodno bilo propisano) u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Kao i do sada, iznos ove najniže mesečne osnovice (iz čl. 37. st. 1. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Prema izmenjenom članu 38. Zakona o doprinosima, počev od 1.1.2020. god., najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona tj. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, takođe čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (umesto od oktobra kako je prethodno bilo propisano) u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Iznos ove najniže mesečne osnovice (iz čl. 38. st. 1. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Ove osnovice su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 93/19.

 

NOVE NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA U 2019. GOD.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa počev od 1.1.2019. god.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), ministar finansija objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.921 dinar.

Ova nova najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, tj. počev od 1.1.2019. god.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019. god. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija objavio je, takođe u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima, tj. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2019. godinu iznosi 23.921 dinar.

 

NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ISPLATE OD 1.1.2018. GODINE

Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je u „Sl. glasniku RS“, br. 117/17 od 27.12.2017. god, Podatak o prosečnoj zaradi u R.Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. god., koja je iznosila 65.866 dinara, a koja služi za obračun najniže odnosno najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Napominjemo, u skladu sa članom 15. navedenog zakona, izuzetno:

- najniža osnovica doprinosa (iz čl. 37. Zakona), koju čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. god. zaključno sa novembrom 2017. god, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Sl. glasniku RS”. Iznos ove osnovice objavljuje ministar finansija;

 

U skladu sa navedenim, ministar je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.1.2018. god. objavio iznos osnovice, koji je dat u tabeli koja sledi, a koji je u primeni od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

Za period do 5. januara 2018. godine važi najniža mesečna osnovica doprinosa koja je objavljena u „Sl. glasniku 96/2017 i iznosi 23.074. dinara.

Pregled iznosa najnižih mesečnih osnovica socijalnih doprinosa utvrđenih na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i periodi njihove primene dati su u tabeli:

 

Period primene

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik Republike Srbije", br.:

1

2

3

od 1.02.2017. do 30.04.2017.

23.229

7/2017

od 1.05.2017. do 31.07.2017.

21.906

41/2017

od 1.08.2017. do 31.10.2017.

23.446

72 /2017

od 1.11.2017. do 05.01.2017.

23.074

96/2017

od 6.1.2018. do 31.12.2018.

23.053

2/2018

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.