rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jul. 24
  • 06:36


NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ISPLATE OD 1. MAJA 2017. GODINE

Prosečna mesečna zarada u Republici za I kvartal 2017. godine, prema Saopštenju RZS iznosi 62.588 dinara.

Novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa je: 62.588 x 35*%= 21.906 dinara, a primenjuje se za isplate od 1. maja 2017. godine do 31. jula 2017. godine.

Pregled iznosa najnižih mesečnih osnovica socijalnih doprinosa utvrđenih na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i periodi njihove primene dati su u tabeli: 

Period primene

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik Republike Srbije", br.:

1

2

3

od 1.11.2016. do 31.01.2017.

22.204

88/2016

od 1.02.2017. do 30.04.2017.

23.229

7/2017

od 1.05.2017. do 31.07.2017.

21.906

40/2017 


*
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa (prema čl. 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs