rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 23
 • 20:23


NOVE NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA U 2019. GOD.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa počev od 1.1.2019. god.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), ministar finansija objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.921 dinar.

Ova nova najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, tj. počev od 1.1.2019. god.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019. god. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija objavio je, takođe u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima, tj. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2019. godinu iznosi 23.921 dinar.

 

NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2018. GODINE

Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je u „Sl. glasniku RS“, br. 117/17 od 27.12.2017. god, Podatak o prosečnoj zaradi u R.Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. god., koja je iznosila 65.866 dinara, a koja služi za obračun najniže odnosno najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Napominjemo, u skladu sa članom 15. navedenog zakona, izuzetno:

- najniža osnovica doprinosa (iz čl. 37. Zakona), koju čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. god. zaključno sa novembrom 2017. god, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Sl. glasniku RS”. Iznos ove osnovice objavljuje ministar finansija;

 

U skladu sa navedenim, ministar je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.1.2018. god. objavio iznos osnovice, koji je dat u tabeli koja sledi, a koji je u primeni od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

Za period do 5. januara 2018. godine važi najniža mesečna osnovica doprinosa koja je objavljena u „Sl. glasniku 96/2017 i iznosi 23.074. dinara.

Pregled iznosa najnižih mesečnih osnovica socijalnih doprinosa utvrđenih na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i periodi njihove primene dati su u tabeli:

 

Period primene

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik Republike Srbije", br.:

1

2

3

od 1.02.2017. do 30.04.2017.

23.229

7/2017

od 1.05.2017. do 31.07.2017.

21.906

41/2017

od 1.08.2017. do 31.10.2017.

23.446

72 /2017

od 1.11.2017. do 05.01.2017.

23.074

96/2017

od 6.1.2018. do 31.12.2018.

23.053

2/2018

 

 

  

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.