Najvažniji aktuelni podaci


 

NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (jun 2023. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u martu 2023.

117.669,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2023.

85.485,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2023. do 31.12.2023. god. – iz čl. 37. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)

35.025,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2023. god. – iz čl. 38. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)

35.025,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2023. do 31.12.2023. god. – iz čl. 42. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)

500.360,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2023. god. – iz čl. 43. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)

6.004.320,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona)

(u primeni za obračun i plaćanje počev od 1. januara 2023. god.)  1)

21.712,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2023.

230,00 din.

Minimalna neto zarada za maj 2023. (184 x 230,00)  2)

42.320,00

Minimalna neto zarada za jun 2023. (176 x 230,00)  2)

40.480,00

Indeks potrošačkih cena u aprilu 2023. (tj. april 2023. / mart 2023.)

100,7

Mesečna stopa inflacije u aprilu 2023. (promena cena u aprilu 2023. u odnosu na mart 2023. u %)

0,7%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2022. god. do 11.08.2022. god.   3)

10,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.08.2022. god. do 08.09.2022. god.   3)

11,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.09.2022. god. do 06.10.2022. god.   3)

11,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 07.10.2022. god. do 10.11.2022. god.  3)

12,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.11.2022. god. do 08.12.2022. god.   3)

12,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.12.2022. god. do 12.01.2023. god.   3)

13,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.01.2023. god. do 09.02.2023. god.  3)

13,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.02.2023. god. do 09.03.2023. god.   3)

13,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.03.2023. god. do 06.04.2023. god.   3)

13,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 07.04.2023. g.  3)

14,00%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 06.04.2023. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 08.06.2023. god.)  4)

6,00%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

16,00%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu januar–jun 2023. god. za korišćenje u zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija (samost. čl. 52. Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, „Sl. glasnik RS“, br. 9/20)

0,34321

 

1) Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... i 138/22), neoporezivi iznos zarade od 21.712 din. primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od 1.1.2023. god.

2) Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2023. god. („Sl. glasnik RS“, br. 105/22), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2023. god. iznosi 230,00 dinara („neto“), po radnom času.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 11.5.2023.g. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare kod dužničko-poverilačkih odnosa dalje iznosi 14%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 6.4.2023. iznosi 6%) uvećana za 8%, a primenjuje se od 7.4.2023.g.

4) Podsećamo, eskontna stopa se utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 6%, tako da, od 6.4.2023.g. i eskontna stopa iznosi 6%.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.