rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 11:09

Najvažniji aktuelni podaci


NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (12. septembar 2018. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u junu 2018.  5)

68.047,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2018.  5)

49.226,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 06.01.2018. do 31.12.2018. god. - iz čl. 37. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

23.053,00

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 01.11.2017. do 05.01.2018. god. (objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 96/17)

23.074,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2018. god. - iz čl. 38. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

23.053,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 06.01.2018. do 31.12.2018. god. – iz čl. 42. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

329.330,00

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.01.2018. do 05.01.2018. god.

328.045,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 2/18 i 7/18)

3.793.175,00

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za 2018. god. („Sl. glasnik RS“, br. 10/18)

3.942.693,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona)

(u primeni za obračun i plaćanje počev od zarade za mesec januar 2018. god.)  1)

15.000,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2018.  2)

143,00 din.

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2019.  2)

155,30 din.

Minimalna neto zarada za oktobar 2018. (184 x 143,00)  2)

26.312,00

Minimalna neto zarada za septembar 2018. (160 x 143,00)  2)

22.880,00

Minimalna neto zarada za avgust 2018. (184 x 143,00)  2)

26.312,00

Indeks potrošačkih cena u avgustu 2018. (tj. avgust 2018. / jul 2018.)

100,3

Mesečna stopa inflacije u avgustu 2018. (promena cena u avgustu 2018. u odnosu na jul 2018. u %)

0,3%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.10.2015. god. do 11.02.2016. god.  3)

12,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.02.2016. god. do 07.07.2016. god.  3)

12,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2016. god. do 07.09.2017. god.  3)

12,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.09.2016. god. do 09.10.2017. god.  3)

11,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.10.2017. god. do 14.03.2018. god.  3)

11,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.03.2018. god. do 12.04.2018. god.  3)

11,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 13.04.2018. god.  3)

11,00%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 12.04.2018. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 08.10.2018. god.)  4)

3,00%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

13,00%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini, koji koristi zakupac na neodređeno vreme u šestomesečnom obračunskom periodu jul – decembar 2018. god.

0,220237

 

1) Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/17), novi neoporezivi iznos zarade od 15.000 din. primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. god. Pogledajte tekst u br. 148. ovog časopisa: Novine u Zakonu o porezu na dohodak građana – od 1.1.2018. god.

2) Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2018. god. („Sl. glasnik RS“, br. 88/17), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2018. god. iznosi 143 dinara („neto“), po radnom času. Podsećamo, prema ranijim Odlukama za 2015. i 2016. god, neto minimalna cena rada iznosila je 121 dinar („neto“), po radnom času, a za 2017. god. je iznosila 130 dinara. Za period period januar–decembar 2019. god. neto minimalna cena rada iznosiće 155 dinara („neto“), po radnom času.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 6.9.2018.g. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare kod dužničko-poverilačkih odnosa i dalje iznosi 11,00%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 12.4.2018. iznosi 3,00%) uvećana za 8%, a primenjuje se od 13.4.2018.g.

4) Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 3,00%, tako da, od 12.4.2018.g. i eskontna stopa iznosi 3,00%.

5) RZS počev od 2018.g. prosečne zarade računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog toga, i nove metodologije, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama se sada objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag