• Sep. 16
  • 00:38

Najvažniji aktuelni podaci


 

NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (septembar 2021. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u junu 2021.  5)

89.793,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2021.  5)

65.070,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2021. do 31.12.2021. god. - iz čl. 37. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 154/20)

28.402,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2021. god. - iz čl. 38. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 154/20)

28.402,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2021. do 31.12.2021. god. – iz čl. 42. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 154/20)

405.750,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2021. god. – iz čl. 43. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 154/20)

4.869.080,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona)

(u primeni za obračun i plaćanje počev od 1. januara 2021. god.)  1)

18.300,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2021.

183,93 din.

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2022.

201,22 din.

Minimalna neto zarada za avgust 2021. (176 x 183,93)  2)

32.371,68

Minimalna neto zarada za septembar 2021. (176 x 183,93)  2)

32.371,68

Minimalna neto zarada za oktobar 2021. (168 x 183,93)  2)

30.900,24

Indeks potrošačkih cena u avgustu 2021. (tj. avgust 2021. / jul 2021.)

100,9

Mesečna stopa inflacije u avgustu 2021. (promena cena u avgustu 2021. u odnosu na jul 2021. u %)

0,9%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.03.2018. god. do 12.04.2018. god.  3)

11,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.04.2018. god. do 11.07.2019. god.  3)

11,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.07.2019. god. do 08.08.2019. god.  3)

10,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.08.2019. god. do 07.11.2019. god.  3)

10,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.11.2019. god. do 11.03.2020. god.  3)

10,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.03.2020. god. do 09.04.2020. god.  3)

9,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.04.2020. god. do 11.06.2020. god.  3)

9,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.06.2020. god. do 10.12.2020. god.  3)

9,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 11.12.2020. g.  3)

9,00%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 10.12.2020. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 09.09.2021. god.)  4)

1,00%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

11,00%

 

1) Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... i 153/20), neoporezivi iznos zarade od 18.300 din. primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od 1.1.2021. god.

2) Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2021. god. („Sl. glasnik RS“, br. 116/20), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2021. god. iznosi 183,93 dinara („neto“), po radnom času.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 12.8.2021.g. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare kod dužničko-poverilačkih odnosa i dalje iznosi 9,00%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 10.12.2020. iznosi 1,00%) uvećana za 8%, a primenjuje se od 11.12.2020.g.

4) Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 1,00%, tako da, od 10.12.2020.g. i eskontna stopa iznosi 1,00%.

5) RZS počev od 2018.g. prosečne zarade računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog toga, i nove metodologije, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama se sada objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.