• Sep. 26
 • 05:19

Najvažniji aktuelni podaci


 

NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (15. septembar 2022. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u junu 2022.

102.523,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2022.

74.302,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2022. do 31.12.2022. god. – iz čl. 37. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 127/21)

30.880,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2022. god. – iz čl. 38. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 127/21)

30.880,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate počev od 01.01.2022. do 31.12.2022. god. – iz čl. 42. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 127/21)

441.140,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2022. god. – iz čl. 43. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 127/21)

5.293.680,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona)

(u primeni za obračun i plaćanje počev od 1. januara 2022. god.)  1)

19.300,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2022.

201,22 din.

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2023.

230,00 din.

Minimalna neto zarada za avgust 2022. (184 x 201,22)  2)

37.024,48

Minimalna neto zarada za septembar 2022. (176 x 201,22)  2)

35.414,72

Indeks potrošačkih cena u avgustu 2022. (tj. avgust 2022. / jul 2022.)

101,2

Mesečna stopa inflacije u avgustu 2022. (promena cena u avgustu 2022. u odnosu na jul 2022. u %)

1,2%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.04.2020. god. do 11.06.2020. god.  3)

9,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.06.2020. god. do 10.12.2020. god.  3)

9,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.12.2020. god. do 07.04.2022. god.  3)

9,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.04.2022. god. do 12.05.2022. god.  3)

9,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.05.2022. god. do 09.06.2022. god.  3)

10,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.06.2022. god. do 07.07.2022. god.  3)

10,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2022. god. do 11.08.2022. god.  3)

10,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.08.2022. god. do 08.09.2022. god.  3)

11,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 09.09.2022. g.  3)

11,50%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 08.09.2022. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 06.10.2022. god.)  4)

3,50%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

13,50%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu jul–decembar 2022. god. za korišćenje u zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija (samost. čl. 52. Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, „Sl. glasnik RS“, br. 9/20)

0,32568

 

1) Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... i 118/21), neoporezivi iznos zarade od 19.300 din. primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od 1.1.2022. god.

2) Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2022. god. („Sl. glasnik RS“, br. 87/21), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2022. god. iznosi 201,22 dinara („neto“), po radnom času.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 8.9.2022.g. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare kod dužničko-poverilačkih odnosa sada iznosi 11,5%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 8.9.2022. iznosi 3,5%) uvećana za 8%, a primenjuje se od 9.9.2022.g.

4) Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja sada iznosi 3,5%, tako da, od 8.9.2022.g. i eskontna stopa iznosi 3,5%.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.