rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Sep. 23
  • 05:44


 

NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 01. SEPTEMBRA 2017. GODINE

 

Prosečna mesečna zarada isplaćena po zaposlenom u Republici za jul 2017, prema podatku RZS iznosi 66.251 din., tako da najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 01.09.2017. godine do 30.09.2017. godine iznosi:

66.251 x 5 = 331.255 din.

 

Ako je zarada koja se isplaćuje u periodu od 01.09. do 30.09.2017. godine viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od 331.255 dinara i iznose:

-na teret zaposlenog (331.255 x 19,9%) = 65.919,75

-na teret poslodavca (331.255 x 17,9%) = 59.294,65

Kretanje iznosa najviših osnovica i periodi njihove primene u 2017 godini dati su u tabeli: 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 

IZNOS

"Sl. glasnik RS", br.

od 01.01.2017. do 31.01.2017.

315.305(5 x 63.061)

105/2016

od 01.02.2017. do 28.02.2017.

368.205(5 x 73.641)

5/2017

od 01.03.2017. do 31.03.2017.

286.155(5 x 57.231)

13/2017

od 01.04.2017. do 30.04.2017.

324.235(5 x 64.847)

29/2017

od 01.05.2017. do 31.05.2017.

328.475(5 x 65.695)

40/2017

od 01.06.2017. do 30.06.2017.

341.230(5 x 68.246)

52/2017

od 01.07.2017. do 31.07.2017.

324.300(5 x 64.860)

63/2017

od 01.08.2017. do 31.08.2017.

339.285(5 x 67.857)

72/2017

od 01.09.2017. do 30.09.2017.

331.255(5 x 66.251)

79/2017


Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (čl. 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014-dr.zakon i 112/15) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu, po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

  


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs