rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jul. 24
  • 06:37


STOPE ZATEZNE KAMATE (NA GODIŠNJEM NIVOU) ZA DINARE

 

U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 08.06.2017. god. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare ostaje nepromenjena i iznosi 12,00%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 07.07.2016. iznosi 4,00%) uvećana za osam procentnih poena, a primenjuje se od 08.07.2016. god.

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.11.2014. god. do 12.03.2015. god. 16,00%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.03.2015. god. do 09.04.2015. god. 15,50%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.04.2015. god. do 11.05.2015. god. 15,00%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.05.2015. god. do 11.06.2015. god. 14,50%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.06.2015. god. do 13.08.2015. god. 14,00%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.08.2015. god. do 10.09.2015. god. 13,50%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.09.2015. god. do 14.10.2015. god. 13,00%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.10.2015. god. do 11.02.2016. god. 12,50%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.02.2016. god. do 07.07.2016. god. 12,25%
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 08.07.2016. god. 12,00%
Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 07.07.2016. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 10.07.2017. god.) 4,00%

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs