U primeni počev od 01. AVGUSTA 2014. god.,ažurirano 01.02.2017. god.


OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH

 

Za sva navedena primanja važi:

1. Obrazac koji se podnosi je Pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose po odbitku Obrazac PPP-PD

2. jedinstveni uplatni račun za poreze i doprinose po odbitku (objedinjena naplata):

- 840-4848-37 ili

- za elektronsko plaćanje: 840000000000484837;

3. šifra plaćanja: 254

 

 

1. Zarade zaposlenih kod pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

1a Zaposleni kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

Osnovica za dodatne doprinose za PIO je ista kao i za redovni doprinos za PIO.

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/14) je 3,70%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/15) je 5,50%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/16) je 7,30%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/18) je 11%

 

2. Zarade zaposlenih kod pravnog lica koje se finansira iz budžeta

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

2a Zaposleni kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

Osnovica za dodatne doprinose za PIO je ista kao i za redovni doprinos za PIO.

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/14) je 3,70%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/15) je 5,50%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/16) je 7,30%

- Stopa poreza za dodatni doprinos za PIO (12/18) je 11%

 

3. Zarade zaposlenih kod preduzetnika

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

4. Zarade zaposlenih kod fizičkih lica (važi i za predstavništva stranih lica)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

5. Zarade zaposlenih (vlasnik preduzeća zaposlen u svom preduzeću)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

6. Naknada za bolovanje na teret poslodavca (do 30 dana)

Porezi i doprinosi, stopa, uplatni račun, oznaka osnova plaćanja, model poziva na broj, usmeravanje (poziv na broj odobrenja) i obrasci su ISTI KAO I NA ZARADE ZAPOSLENIH, stim što je osnovica za obračun prosečna zarada u prethodnih 12 meseci pre meseca u kome je otpočelo bolovanje.

 

7. Naknada zaposlenom za bolovanje na teret Fonda (preko 30 dana)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto naknada – neoporezivi iznos zarade* (bruto naknada predstavlja prosečnu zaradu u prethodnih 12 meseci pre bolovanja)

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je naknada, a ne viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

Obrazac koji se podnosi, za SVE doprinose je PP OD -1.

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao i na zarade. Ne primenjuju se najniže osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od 11.790,00* važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice.

 

8. Naknada zaposlenom za bolovanje na teret Fonda (preko 30 dana) za preduzetnike i osnivače preduzeća koji imaju zaključen ugovor o radu sa svojim preduzećem

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto naknada – neoporezivi iznos zarade* (bruto naknada predstavlja prosečnu zaradu u prethodnih 12 meseci pre bolovanja)

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je naknada, a ne viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao i na zarade. Ne primenjuju se najniže osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade. Umanjenje poreske osnovice od 11.790,00* važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice.

 

9. Naknada zaposlenoj za porodiljsko odsustvo

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstveno na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao i na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od 11.790,00* važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice. Obrazac: NZ-1.

 

10. Naknada zaposlenoj za porodiljsko odsustvo (za preduzetnike i osnivače preduzeća koji imaju zaključen ugovor o radu sa svojim preduzećem)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je bruto zarada – neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstveno na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao i na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od 11.790,00* važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice. Obrazac: NZ-1.

 

11. Naknada invalidima rada II i III kategorije

1) Osnovica poreza na zarade je neto naknada/0,90

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica doprinosa za zdravstveno je neto naknada, a stopa je 10,3%.

Napomena: Osnovica poreza na zarade se ne umanjuje za iznos 11.790,00*. Osnovica poreza se utvrđuje tako što se iznos neto naknade podeli koeficijentom 0,90.

 

12. Zarada invalida rada II i III kategorije

Osnovica za poreze i doprinose, porezi i doprinosi, stopa, oznaka osnova plaćanja i obrazac su ISTI KAO I NA ZARADE ZAPOSLENIH, s tim da se osnovica poreza na zarade umanjuje u punom iznosu (11.790,00* do novog usklađivanja, tj. od 01.02.2017. do 31.01.2018. god.) nezavisno od toga što se radi sa 50% radnog vremena.

 

13. Naknada za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog

Osnovica za poreze i doprinose, porezi i doprinosi, stopa, oznaka osnova plaćanja i obrazac su ISTI KAO I NA ZARADE ZAPOSLENIH (prema novom Zakonu o radu neto naknada zaposlenog NE može biti niža od minimalne zarade)

 

14. Naknada za vreme vojne vežbe i za vreme odazivanja na poziv državnih organa

Osnovica za poreze i doprinose, porezi i doprinosi, stopa, oznaka osnova plaćanja i obrazac su ISTI KAO I NA ZARADE ZAPOSLENIH. Za refundaciju Vojsci se podnosi Obrazac NVOB. Vojska refundira samo iznos bruto zarade, tj. ne refundira doprinose na teret poslodavca.

 

15. Neplaćeno odsustvo (roditelja, usvojitelja, hranitelja i staratelja dok dete ne navrši 3 godine života)

Osnovica doprinosa za zdravstveno je zarada koju bi zaposleni ostvario da radi, a ne niža od najniže, niti viša od najviše mesečne osnovice, a stopa ja 10,3%.

 

16. Zarade invalidnih lica u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju

1) Porez na zarade se ne plaća (član 21. Zakona o porezu na dohodak građana)

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%,

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%,

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%,

- Doprinos za zdravstveno na teret poslodavca – stopa je 5,15%,

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%,

 

17. Zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo (upućeni radnici)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad - neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 10%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od dvostruke najniže mesečne osnovice, niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%.

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%.

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%.

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%.

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%.

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%.

Napomena: Ako je zaposleni upućen u državu sa kojom nije zaključen Međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ili ako je zaključen Međunarodni ugovor u kojem je predviđen metod kredita, u Srbiji se porez plaća po stopi od 10%. Ako je porez na zarade plaćen i u drugoj državi, iznos poreza se priznaje kao poreski kredit.

 

17a Zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo (upućeni radnici)

1) Osnovica za obračun poreza na zarade je isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad - neoporezivi iznos zarade*

Stopa poreza na zarade je 0%.

2) Osnovica za obračun SVIH doprinosa je zarada, a ne niža od dvostruke najniže mesečne osnovice, niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici).

- Doprinos za PIO na teret zaposlenog – stopa je 14%.

- Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog - stopa je 5,15%.

- Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog – stopa je 0,75%.

- Doprinos za PIO na teret poslodavca – stopa je 12%.

- Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca – stopa je 5,15%.

- Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca – stopa je 0,75%.

Napomena: Ako je zaposleni upućen u državu sa kojom je zaključen Međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u kojem je predviđen metod izuzimanja, u Srbiji se ne plaća porez na zarade.

 

* Iznos od 11.790,00 din. se primenjuje od 01.02.2017. do 01.02.2018. god. (tj. zaključno sa 31.01.2018. god.). Ovaj iznos usklađuje se u skladu sa članom 12a Zakona o porezu na dohodak građana.

Na zarade se plaćaju i članarine privrednim komorama i zadružnim savezima po stopama koje svojim odlukama propisuju ove komore i savezi.

Koeficijenti za preračun neto na bruto su: Bruto = (Neto-Upo x Sp)/0,701 ako je zarada viša od najniže i niža od najviše propisane osnovice i Bruto = (Neto-Upo x Sp+SD)/0,90) ako je zarada niža od najniže i viša od najviše osnovice gde je Upo - umanjenje osnovice poreza na zarade, Sp – Stopa poreza na zarade i SD – socojalni doprinosi obračunati na najnižu ili najvišu propisanu osnovicu.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.