rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Sep. 23
  • 05:49


DEČIJI, RODITELJSKI I DRUGI DODACI I POMOĆ  

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-00257/9/2017-12 od 12.09.2017. kojim su utvrđeni sledeći iznosi:   

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN

IZNOS din.

UVEĆAN

IZNOS din.

1.

DEČIJI DODATAK od 1.04.2017. do 30.09.2017.

 

- Za prvo, drugo, treće i četvrto dete

2.749,95

3.574,94

2.

RODITELjSKI DODATAK od 1.04.2017. do 30.09.2017.

 

- Za prvo dete (jednokratno)

39.345,83

 

 

- Za drugo dete (153.857,09 u 24 rate)

6.410,71

 

 

- Za treće dete (276.930,09 u 24 rate)

11.538,75

-

 

- Za četvrto dete (369.236,22 u 24 rate)

15.384,84

-

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2017.

9.937,65

-

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01. septembra 2017.

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

8.578,92

10.294,71

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

- Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,85

3,41

 

- Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,64

7,97

 

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs