Stručna edukacija - Računovodstveni aspekti budžetskog planiranja i izveštavanja u sklopu informacionog sistema SPIRI 2023/2024.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 

 STRUČNA EDUKACIJA I SEMINAR

Računovodstveni aspekti budžetskog planiranja

i izveštavanja u sklopu informacionog sistema

SPIRI 2023/2024. 

 

Od 1.1.2024. god., postojeći sistem ISIB (Informacioni Sistem Izvršenja Budžeta RS), za mnoge IBK i DBK, nastavlja da se zamenjuje novim sistemom SPIRI (Sistem za Pripremu, Izvršenje, Računovodstvo i Izveštavanje).

Novi sistem SPIRI, osim mogućnosti unosa planova budžeta (kvote), predstavlja i portal za izveštavanje i evidenciju o preuzetim obavezama prema dobavljačima, odnosno plaćanja prema istim, kao i isplate zaposlenima, svih obračunatih prihoda van radnog odnosa (pp poslovi, ugovori o delu, autorski honorari, isplata štete, jubilarne nagrade, otpremnine...) za one koji koriste sistem ISKRE.

Za one koji nisu u sistemu ISKRE, SPIRI služi i kao portal za isplatu plata, bolovanja i prevoza, kao i svih drugih, prethodno pomenutih prihoda van radnog odnosa.

Kako biste mogli da nastavite Vaš rad u novom sistemu počev od 1.1.2024. god., kako biste razumeli njegovo funkcionisanje, podešavanje parametara, način unosa podataka i knjiženja, planiranje i izveštavanje, planiranje aproprijacija i kvota, i druge specifičnosti i novine koje SPIRI donosi, neophodno je da Vam neka stručna lica pruže znanja, objašnjenja i obuku za praktičan rad u novom sistemu, uz praktične primere, i uz podršku kroz odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice.

Upravo iz tih razloga, pripremili smo stručnu edukaciju za sve Vas (nezavisno od predznanja koje imate) od strane najvećih stručnjaka u zemlji.

Ova edukacija je namenjena svima koji su uključeni u SPIRI, a to su:

 - Direktni korisnici budžetskih sredstava R.Srbije

 - Indirektni korisnici Ministarstva kulture

 - Indirektni korisnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

 - Pravosudni organi

 - Indirektni korisnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 - Indirektni korisnici Ministarstva sporta

 - Indirektni korisnici Ministarstva privrede

 - Indirektni korisnik Ministarstva unutrašnjih poslova

 - Indirektni korisnici Ministarstva prosvete.


U zavisnosti od Vaših potreba, možete izabrati jednu od tri opcije za edukaciju koje Vam nudimo  (možete uplatiti za jedan, dva ili tri dana), i to:

 

1. DAN

- Zakonski okvir

- Tehnički preduslovi

- Evidencioni računi, izvori i podizvori

- Aproprijacije

- Kvote

- Podešavanje šifarnika i drugih parametara

datum: 24.6.2024. god. od 11h

● cena: 12.000 din. (+PDV)

 

2. DAN

- Finansijsko planiranje

- Preuzete obaveze

- Plaćanje

- Izvodi

datum: 25.6.2024. god. od 11h

● cena za dva dana: 24.000 din. (+PDV)

 

3. DAN

- Neprepoznate uplate

- Korekcija rashoda

- objašnjenja o funkcionisanju i veza sa IFISuP-om

- sastavljanje Obrasca 5

- PIVOT tabele

datum: 26.6.2024. god. od 11h

● cena za tri dana: 30.000 din. (+PDV)

 

U sva tri slučaja za drugog i svakog narednog učesnika iz iste organizacije, odobravamo popust od 20%.

U sva tri slučaja učesnicima su obezbeđeni:

pored ličnog prisustva, mogućnost praćenja i on-line, putem „Zoom“ aplikacije,

• sertifikat o završenoj edukaciji,

• radni materijal u elektronskom obliku,

• savremeno opremljen radni prostor.

Mesto održavanja: Edukativni centar, Rezon Media Grup, Loznička 2, Beograd

 

Predavač:

Nataša Panić – stručna saradnica sa višegodišnjim iskustvom i radom na razvoju softverskih aplikacija i implementaciji računovodstvenih softverskih rešenja kod subjekata javnog sektora, BI za ISIB, SPIRI, eFakture, prilagođavanje ka ISIB i SPIRI sistemima, i dr.

 

Edukacija obuhvata sledeće teme:

- Osnovni pojmovi i zakonski okvir

* Zakonski okvir u sklopu novog informacionog Sistema SPIRI_Zakon o budžetskom sistemu, pravilnici, uredbe, rokovi…

* Osnovni pojmovi i značenja (aproprijacije, kvote, planovi, rebalansi, funkcionalne klasifikacije, programi, projekti, izvori finansiranja)

- Pravilno planiranje (treći, četvrti, peti, šesti nivo aproprijacije)

- Praktični primeri planova i rebalansa I deo

- Praktični primeri planova i rebalansa II deo

- Praktični primeri planova i rebalansa III deo

- Računovodstvena knjiženja po planovima i izveštavanje

- Korekcije knjiženja na osnovu planova

- Praćenje izvršenja ugovora u sklopu planiranja

- Izveštavanje po ugovorima

- Specifičnosti računovodstvenih knjiženja u sklopu delatnosti - odgovori po anketi

- Specifičnosti računovodstvenog knjiženja - odgovori po anketi

- Informacioni sistemi planiranja i izveštavanja i tehnički preduslovi za korišćenje istih

- Uplatni računi javnih prihoda i evidencioni računi (izvori i podizvori)

- Podešavanje šifarnika i drugih parametara

- Planiranje kroz informacioni sistem (aproprijacije) I deo

- Planiranje kroz informacioni  sistem (kvote) II deo

- Preuzete obaveze

- Plaćanja (pojedinačna plaćanja i grupni fajlovi za plaćanje)

- Elektronski izvodi

- Knjiženje početnih i krajnjih stanja po izvorima (prebacivanje sredstava)

- Praktični primeri informacionog sistema I deo

- Praktični primeri informacionog sistema II deo

- Pitanja i odgovori (problemi praktičnog rada).

* Predavanja će biti organizovana u dve grupe u zavisnosti od predznanja polaznika: za osnovni, odnosno srednji i viši nivo znanja.

 

Zašto Vam je neophodna stručna edukacija za SPIRI?

1. Morate da sredite svoja knjiženja na kraju godine na odgovarajućim kontima – budući da SPIRI sadrži Kontni plan samo do 6. nivoa, ako vodite dalju analitiku konta, vaši programeri pri podešavanju vaših računovodstvenih softvera, moraju obezbediti da samostalno otvarate konta na 7. i 8. nivou, jer ako se ovakav podatak ne unese u fajl plaćanja - FAJL NIKADA NEĆE PROĆI U SPIRI-ju.

2. U SPIRI-ju postoje uslovi - koji konto koji počinje sa 2 ODGOVARA kom kontu koji počinje sa 4. U praksi, pri knjiženjima korisnici često knjiže onako kako su naučili ili nasledili knjiženje... i tu ima puno problema, jer se ŠEME KNJIŽENJA iz lokalnih softvera NE POKLAPAJU sa ŠEMAMA KNJIŽENJA SPIRI-ja. To znači da NIKADA NEĆETE MOĆI DA usaglasite stanja svojih pomoćnih knjiga sa SPIRI-jem, bar što se tiče konta obaveza (konto koji počinje sa 2).

3. Postoji mogućnost izrade različitih konfiguracija fajlova za SPIRI, međutim, neki tip fajla zahteva od vašeg programera rad od 45 minuta, dok drugi zahteva 5 minuta

4. Počev od 1.1.2024. god. neophodne su značajne promene - za korisnike koji nisu koristili ISIB, promena je na tom nivou, kao da ponovo počinju da rade, a mnogi poslovi zahtevaju vreme, pa ako ne krenu na vreme neće na vreme biti spremni da koriste novi sistem.

5. Postoji niz obaveza i poslova koje morate izvršiti najkasnije do 1.1.2024. god.

- Neophodno je da svoje kompjutere tehnički prilagodite, jer u većini slučajeva na istom kompjuteru nećete moći da koristite SPIRI i svoj softver.

6. Od 1.1.2024. god. se UKIDAJU SVI podračuni koje korisnici imaju otvorene u Trezoru i bukvalno, ni dinar nećete moći nikome da isplatite ukoliko niste postavili SPIRI.

7. Država će sama na osnovu strukture preostalih sredstava na podračunima na dan 31.12.2023. formirati planove plaćanja za Korisnika za 2024. god., zato je bitan utrošak sredstava pred kraj 2023. god. i ostatak para na podračunima i da imate svest šta radite.

- Kada država 1.1.2024. god. samostalno upiše ceo plan za 2024. god., a na osnovu trošenja u 2023. god., korisnici će isključivo preko SPIRI-ja plaćati sve.

U sred završnog računa od 1.2.2024. do 5.2.2024. god. moraćete da samostalno u SPIRI-ju uradite celokupni plan.

8. Da bi vam programeri uradili fajlove za grupno plaćanje potrebno je 10-tak dana, a SAMO testiranje fajlova u test aplikaciji i ispravljanje grešaka, trajaće još 10-tak dana.

9. Morate sistem SPIRI da napunite svim tekućim računima fizičkih lica kojima vršite isplatu... to se može uraditi preko grupnog fajla, za šta opet programeru treba vremena, a ukoliko neko promeni račun, neophodno je uneti ručno u SPIRI taj podatak.

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA

* Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara/kursa/stručne edukacije ukoliko broj prijavljenih učesnika bude nedovoljan.

U tom slučaju, organizator je u obavezi da obavesti učesnike o otkazivanju seminara/kursa/stručne edukacije, u pisanoj formi putem e-mail-a, i to, najkasnije u roku od dva dana pre početka seminara/kursa/stručne edukacije.

 

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.