NOVO! Seminar - Prestanak radnog odnosa i ostvarivanje balansa ljudskih prava zaposlenih i interesa poslodavca

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 POZIV ZA PRIJAVU NA DVODNEVNI

SEMINAR

 PRESTANAK RADNOG ODNOSA

I

KAKO OSTVARITI BALANS LJUDSKIH PRAVA ZAPOSLENIH I LEGITIMNIH INTERESA POSLODAVCA?

 

AGENDA SEMINARA

 

PRVI DAN – Jasmina Maričić-Vukotić

Prestanak radnog odnosa

 

Prestanak radnog odnosa: razlozi, uslovi, otkaz koji nastaje po sili zakona, nezavisno od volje poslodavca ili zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, otkaz zbog krivice zaposlenog, otkaz zbog nastalih okolnosti koji isključuju krivicu zaposlenog.

 

Izlaganje će biti sa naglaskom na temama i prema planu koji sledi:

 

Prvi deo - od 11:00 do 12:30 časova

- Otkaz ugovora o radu koje daje poslodavac

- Poseban osvrt na otkaz koji daje poslodavac nezavisno i suprotno volji zaposlenog: uslovi, razlozi, procedure

- Analiza posebnih procedura u zavisnosti od razloga otkaza

- Prava zaposlenog u slučaju otkaza.

 

Drugi deo - od 12:45 do 15:30 časova

- Vraćanje na rad zaposlenog po ubrzanoj proceduri ukoliko je pravo zaposlenog očigledno povređeno

- Šta se smatra očiglednom povredom prava?

- Upravni postupak za vraćanje na rad zaposlenog pre presude suda

- Specifičnosti postupka u zavisnosti od razloga otkaza.

 

Treći deo - od 15:30 do 16:30 časova

- Pitanja i odgovori

- Eventualna analiza slučaja po predlogu učesnika seminara.

 

 

DRUGI DAN – Olga Vučković Kićanović

Kako ostvariti balans ljudskih prava zaposlenih i legitimnih interesa poslodavca?

 

Sa intenzivnim podizanjem svesti o ljudskim pravima, poslodavci su se našli pred izazovom: kako ispoštovati prava zaposlenih, uz očuvanje svojih legitimnih prava? Tokom interaktivne prezentacije biće obrađeni: Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u sferi rada, Zakon o zabrani diskriminacije u sferi rada, Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova. S obzirom na to da navedeni zakoni predviđaju vansudsko rešavanje sporova, učesnici će dobiti ključne informacije o vansudskim rešenjima u važećem zakonskom okviru.

 

Prvi deo – od 11:00 do 12:30 časova

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU – ZAKON I PRAKSA

- Šta jeste, a šta nije mobing?

- Motivi mobinga i mentalni sklop mobera i njegove mete/žrtve

- Manipulacija mobingom – zloupotreba prava na zaštitu – prepoznavanje i procesuiranje

- Interno rešavanje spora kao procesni uslov za tužbu: tok, okončanje i pravne posledice

- Sudski postupak.

DISKRIMINACIJA U SFERI RADA – ZAKON I PRAKSA

- Prepoznavanje, zaštita, procesuiranje po Zakonu o radu i Zakonu o zabrani diskriminacije

- Neograničen broj diskriminatornih osnova (... „i svako drugo lično svojstvo...“) kao ograničavanje ostvarenja legitimnih prava poslodavca

- Kako poslodavac da zaštiti sopstveni interes, bez rizika od tužbe za diskriminaciju ili postupka pred Poverenikom?

 

Drugi deo – od 12:45 do 14:15 časova

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (ne obrađuje sferu rada) - ZAKON I PRAKSA

- Kolizija poslodavčevog prava da zna i prava zaposlenog na privatnost i kako je rešiti?

- Koje podatke o zaposlenima poslodavac može obrađivati i na koji način ih čuvati i koristiti?

- Legalan i legitiman nadzor ili povreda privatnosti: audio, video,biometrijski podaci, inbox, društvene mreže, GPS...

ZAKONO ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

- Osnovno o Zakonu

- Kad je uzbunjivanje legalno i pod kojim uslovima uzbunjivač uživa zaštitu (praksa naših i evropskih sudova)

- Procesuiranje i posledice zloupotrebe prava na uzbunjivanje.

ZAKONSKI OKVIR VANSUDSKIH REŠENJA SPOROVA

 

Treći deo – od 14:20 do 15:20 časova

– diskusija, analiza primera iz prakse predavača i učesnika.

 

PREDAVAČI:

- Jasmina Maričić-Vukotić    diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije

- Olga Vučković Kićanović – ekspert u oblasti radnog prava i medijacije, licencirani posrednik za oblast radnog prava pri Ministarstvu pravde, arbitar i miritelj u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, autor Komentara Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, akreditovani predavač, autor brojnih knjiga, tekstova… sa dugogodišnjim iskustvom

 

Seminar se održava:

9. i 10. juna 2023. god. (petak i subota), sa početkom u 11:00 časova.

 

Učesnicima seminara su obezbeđeni:

pored ličnog prisustva, mogućnost praćenja i on-line, putem Zoom aplikacije,

• radni materijal u elektronskom obliku,

• savremeno opremljen radni prostor.

 

• Cena seminara za sve učesnike iznosi 18.000 din. (+PDV).

Za uplate do kraja maja odobravamo popust od 10%, i cena bi tada iznosila 16.200 din. (+PDV).

Za drugog i svakog narednog učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 20%.

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramDizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.