Seminar - Plan javnih nabavki i finansijska kontrola

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 

 POZIV ZA PRIJAVU NA

 SEMINAR

 PLAN JAVNIH NABAVKI I FINANSIJSKA KONTROLA

O seminaru

Planiranje javnih nabavki je osnov za celokupan proces javnih nabavki, odnosno za sprovođenje postupka i njegovu realizaciju, kroz zaključivanje ugovora, a sve u cilju obezbeđivanja predmeta nabavki neophodnih za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti budžetskih korisnika.

Na ovom seminaru akcenat će biti stavljen na važnost procesa istraživanja tržišta, kroz navođenje konkretnih primera za to. Ukazaće se na odredbe Zakona o javnim nabavkama i njegova podzakonska akta, uključujući i rekapitulaciju procedure planiranja na Portalu javnih nabavki.

Ono što ovaj seminar razlikuje od drugih seminara sa ovom temom, jeste to, da se učesnici upoznaju sa ključnim odredbama Zakona o budžetskom sistemu, kao sistemskog zakona u oblasti finansija i njegovim podzakonskim aktima, čije poznavanje predstavlja osnov za pravilnu primenu Zakona o javnim nabavkama, odnosno temelj namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava i pravilnog planiranja od strane budžetskih korisnika i drugih korisnika javnih sredstava, pre svega kroz proces izrade finansijskog plana, koji je osnov sačinjavanja plana javnih nabavki. Učesnici će biti upućeni i na niz drugih značajnih zakonskih odredbi koje predstavljaju pravni okvir planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 

Kroz ovakvu vizuru planiranja, svi koji rade na poslovima javnih nabavki, osposobiće se da sami sebe kontrolišu u procesu planiranja, a takođe će dobiti bitne informacije koje će ih osposobiti za bolju komunikaciju sa ostalim učesnicima planiranja, unutar i van budžetskog korisnika, kao i sa subjektima interne i eksterne budžetske kontrole.

 

Predavač:

dr Nadežda Tošić, dipl. pravnik, doktor pravnih nauka iz oblasti budžetskog sistema i budžetske kontrole, autor više radova iz oblasti javnih nabavki i autor dve publikovane monografije iz predmetne oblasti u izdanju Pravnog fakulteta u Beogradu i Službenog glasnika RS.

 

Učesnicima seminara su obezbeđeni:

• interaktivno predavanje, mogućnost praćenja on-line putem „Zoom“ aplikacije

• sertifikat o završenoj obuci,

• radni materijal u elektronskom obliku,

• savremeno opremljen radni prostor za one koji lično prisustvuju.

 

Seminar će biti održan dana: 16.11.2023. god. (četvrtak), sa početkom od 11 časova.

 

• Cena seminara za sve učesnike iznosi 15.000 din. (+PDV).

Za drugog i svakog narednog učesnika iz iste kompanije / ustanove, odobravamo popust od 20%.

 

Teme koje će biti obrađene:

- Utvrđivanje prava na trošenje javnih, odnosno budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu R.Srbije, Odlukom AP Vojvodine, odlukama lokalne samouprave i finansijskim planovima OOSO

- Donošenje plana javnih nabavki kod budžetskih korisnika u skladu sa zakonskom regulativom javnih nabavki

- Odnos između finansijskog plana i plana javnih nabavki

- Izmene i dopune plana javnih nabavki

- Istraživanje tržišta, njegova uloga i značaj u postupku

- Uloga i značaj podzakonskog akta naručilaca u oblasti javnih nabavki, sa aspekta planiranja i sprovođenja postupka javnih nabavki

- Određivanje predmeta javnih nabavki i procenjene vrednosti radi pravilnog planiranja

- Vrste postupaka javnih nabavki i specifičnosti određivanja procenjene vrednosti kod okvirnih sporazuma

- Odgovornost za preuzimanje višegodišnjih finansijskih obaveza budžetskih korisnika

- Obaveza podele nabavke u partije i režim tajnosti podataka u planu javnih nabavki

- Funkcionalnosti Portala javnih nabavki u funkciji izrade i objavljivanja plana javnih nabavki

- Nepravilnosti u postupku planiranja nabavki

- Kaznene odredbe ZJN vezane za nepravilnosti u planiranju

- Primena načela Zakona o javnim nabavkama u postupku planiranja nabavki iz kategorije nabavki na koje se ne primenjuju odredbe zakona

- Uputstvo Kancelarije za JN za Izradu izveštaja o postupcima javnih nabavki

- Monitoring nad javnim nabavkama

- Pitanja učesnika i odgovori.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

* Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara/kursa/stručne edukacije ukoliko broj prijavljenih učesnika bude nedovoljan.

U tom slučaju, organizator je u obavezi da obavesti učesnike o otkazivanju seminara/kursa/stručne edukacije, u pisanoj formi putem e-mail-a, i to, najkasnije u roku od dva dana pre početka seminara/kursa/stručne edukacije.

 

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.