Seminar - Pravilno popunjavanje Obrasca 5.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

SEMINAR

PRAVILNO POPUNJAVANJE OBRASCA 5

 

Uskoro novi termin!

10. jul je krajnji rok za dostavljanje Obrasca 5 -

Znate li kako da ga popunite na ISPRAVAN način?

Prijavite se na vreme!

 

Indirektni korisnici budžetskih sredstava dužni su da do 10. aprila 2024. god. dostave Periodični finansijski izveštaj o izvršenju budžeta za period januar - mart 2024. god. nadležnom direktnom korisniku – na Obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Takođe, korisnici sredstava RFZO isti obrazac podnose RFZO.

 

S tim u vezi, da li znate:

- Kako da vam Obrazac 5 bude tačan i jednak podacima iz SPIRI-ja?

- Izveštaji iz SPI - prihodi i rashodi (na 4. nivou, po izvorima, podizvorima..)

- Da li znate šta su PIVOT tabele i kako raditi sa njima?

- Kako da povežete sve neophodne podatke i izveštaje, i prikažete ih na ispravan način?

- Kakve su sankcije ukoliko ne izvršite propisane obaveze u roku?

 

Podsećamo:

U skladu sa Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Uredbom o budžetskom računovodstvu, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO dostavljaju periodične finansijske izveštaje na obrascu Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5.

Propisano je da:

- indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta i dostavljaju nadležnom direktnom korisniku u roku od 10 dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta;

- korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju ih RFZO, u roku od 10 dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja finansijskog plana.

 

Sve navedeno, i više od toga, možete saznati na našem jednodnevnom seminaru, uz posebne pogodnosti za naše klijente – učesnike ranijih edukacija o SPIRI-ju u organizaciji Edukativnog centra RMG.

 

Cena edukacije iznosi:

- za učesnike koji su kod nas prošli edukaciju za SPIRI: 2.000 din. (+PDV),

- za sve ostale učesnike: 5.000 din. (+PDV).

 

Termin i mesto održavanja:

jul 2024. god.  od 12 do 14 časova,

Edukativni centar, Rezon Media Grup, Loznička 2, Beograd

 

Predavač:

Nataša Panić – stručna saradnica sa višegodišnjim iskustvom i radom na razvoju softverskih aplikacija i implementaciji računovodstvenih softverskih rešenja kod subjekata javnog sektora, BI za ISIB, SPIRI, eFakture, prilagođavanje ka ISIB i SPIRI sistemima, i dr.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

* Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara/kursa/stručne edukacije ukoliko broj prijavljenih učesnika bude nedovoljan. 

U tom slučaju, organizator je u obavezi da obavesti učesnike o otkazivanju seminara/kursa/stručne edukacije, u pisanoj formi putem e-mail-a, i to, najkasnije u roku od dva dana pre početka seminara/kursa/stručne edukacije.

 

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.