rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Dec. 13
 • 06:44

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu

10.11.2017

 

U skladu sa odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11), propisano je da ako jedan od dana kada se praznuje državni praznik Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

11. novembra ove godine nemamo takvu situaciju, s obzirom da državni praznik „Dan primirja u Prvom svetskom ratu", pada u subotu, pa nema pomeranja praznovanja na naredni prvi radni dan.

Zakonom je ostavljena mogućnost da privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Prema čl. 108. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17-US), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to za rad na dan praznika koji je neradni dan - najmanje 110% od osnovice (ovo napominjemo, u slučaju da je rasporedom rada kod poslodavca subota određena kao radni dan za sve ili pojedine zaposlene).

Ovi zaposleni, pored uvećane zarade za rad na dan praznika imaju pravo i na druga uvećanja zarade u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu i to ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tih prava (npr. uvećanje zarade za rad noću, ako rad noću nije vrednovan kroz osnovu platu, uvećanje zarade za prekovremeni rad i sl.).

Pored navedenog praznika, zaposleni u Republici Srbiji imaju pravo da ne rade u dane i drugih državnih praznika, o čemu smo pisali u prethodnim brojevima časopisa „Vodič kroz radne odnose“ i elektronskim priručnicima: CD za poslodavce i CD za računovođe.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.