• Nov. 28
  • 07:49

15. oktobar je krajnji rok za plaćanje naknada za ambalažni otpad i posebne tokove otpada

14.10.2021

Podsećamo, 15.10.2021. god. je krajnji rok za plaćanje:

- naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – za period jul - septembar 2021. god., kao i

- naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad, za isti period.

 

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18 i 49/19) počev od 1.1.2019. god. uređeno je utvrđivanje i plaćanje naknada, pored ostalog, i utvrđivanje i plaćanje naknada za zaštitu životne sredine, u koje, pored ostalih, spadaju i:

- naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada;

- naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad (pogledajte niže u tekstu).

Član 143. ovog zakona, pored ostalog, propisuje da obračunavanje naknade vrši obveznik naknade, i to:

1) proizvođač, na dan izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod;

2) uvoznik, prilikom stavljanja proizvoda u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

a plaćanje se vrši tromesečno, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog tromesečja.

Imajte u vidu da su počev od 1.1.2021. god. u primeni Usklađeni dinarski iznosi naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 156/20 i 15/21).

 

Članovima 148.-153. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18 i 49/19) počev od 1.1.2019. god., uređeno je utvrđivanje i plaćanje naknada, pored ostalog, i utvrđivanje i plaćanje naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad (dalje: naknada za ambalažu).

Pored ostalog, članom 151. ovog zakona propisano je da utvrđivanje naknade za ambalažu vrši Ministarstvo za zaštitu životne sredine rešenjem.

Utvrđenu naknadu, obveznik je dužan da plati:

1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja kada je ukupan iznos utvrđene naknade manji od 1.000.000 dinara;

2) u roku od 15 dana po isteku tromesečja kada je ukupan iznos utvrđene naknade jednak ili veći od 1.000.000 dinara.

Imajte u vidu da su počev od 1.1.2021. god. u primeni Usklađeni dinarski iznosi naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 156/20 i 15/21).

 

Napominjemo, sve navedene propise prenosimo na našim elektronskim priručnicima, kao što su: CD za Računovođe i CD za Poslodavce.

Više o ovim proizvodima možete saznati na našem sajtu, u odeljku: Elektronski priručnici.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.