rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 05:15

1. januara 2019. god. prestaje da važi Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

18.07.2018

 

Podsećamo, početkom primene „novog“ Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/10) 1.1.2011. god., prestao je da važi Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01–dr.zak., 80/02–dr.zak. i 101/05–dr.zak.).

Tim zakonom je (u čl. 8a) bilo propisano da, ako na tržištu nastanu poremećaji u proizvodnji i prometu određene robe, i ako se poremećaji ne mogu otkloniti merama tekuće ekonomske politike, Vlada Republike Srbije može propisati privremene mere za sprečavanje i otklanjanje poremećaja dok oni traju.

 

Na osnovu navedenog, bila je doneta Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS“, br. 69/06, 49/10 i 44/18-dr.zak. – u daljem tekstu: Uredba).

Kada je predmetni zakon prestao da važi, iz nadležnog Ministarstva su nam potvrdili da je ova uredba ipak i dalje na snazi, tj. nastavljena je primena Uredbe, i to sve do 1. januara 2019. god.

Naime, u „Sl. glasniku RS“, br. 48/18, objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna, koja stupa na snagu 1.1.2019. god.

 

Podsećamo, članom 3. Uredbe propisano je da pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice – poljoprivrednik koji se bavi trgovinom brašna na domaćem tržištu ili ga izvozi, može prodavati samo brašno koje je obeleženo markicom.

Stavovima 5-7. istog člana Uredbe propisano je:

„Izuzetno, ako pravno lice ili preduzetnik izvozi brašno u zemlju koja je propisala obavezu obeležavanja brašna, dužan je da u skladištu, magacinu ili poslovnom prostoru obeleži brašno namenjeno izvozu evidencionom markicom koja je propisana u zemlji uvoznici.

Izvoznik je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove trgovine mesečno dostavlja izveštaj o realizovanom izvozu koji sadrži: naziv pravnog lica / preduzetnika, mesto i adresu, PIB, šifru delatnosti, matični broj, podatke o dobijenim evidencionim markicama od ino-partnera, datum isporuke, podatke o prevoznom sredstvu, količini i vrsti brašna izraženoj u kilogramima, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izvoznik je dužan da izveštaj o realizovanom izvozu dostavlja do 10. u tekućem mesecu za prethodni mesec“.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.