rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jun. 19
 • 13:35

1. januara 2019. god. prestaje da važi Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

25.12.2018

Podsećamo, iako je Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01–dr.zak., 80/02–dr.zak. i 101/05–dr.zak.) prestao da važi ranije, i dalje je bila na snazi Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS“, br. 69/06, 49/10 i 44/18-dr.zak.), kojom je (u članu 3.) propisano da pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - poljoprivrednik koji se bavi trgovinom brašna na domaćem tržištu ili ga izvozi, može prodavati samo brašno koje je obeleženo markicom.

Stavovima 5-7. istog člana Uredbe bilo je propisano:

„Izuzetno, ako pravno lice ili preduzetnik izvozi brašno u zemlju koja je propisala obavezu obeležavanja brašna, dužan je da u skladištu, magacinu ili poslovnom prostoru obeleži brašno namenjeno izvozu evidencionom markicom koja je propisana u zemlji uvoznici.

Izvoznik je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove trgovine mesečno dostavlja izveštaj o realizovanom izvozu koji sadrži: naziv pravnog lica/preduzetnika, mesto i adresu, PIB, šifru delatnosti, matični broj, podatke o dobijenim evidencionim markicama od ino-partnera, datum isporuke, podatke o prevoznom sredstvu, količini i vrsti brašna izraženoj u kilogramima, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izvoznik je dužan da izveštaj o realizovanom izvozu dostavlja do 10. u tekućem mesecu za prethodni mesec“.

VAŽNO!

Navedena uredba se više neće primenjivati, počev od 1. januara 2019. god., i to na osnovu Uredbe o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS“, br. 48/18), koja stupa na snagu 1.1.2019. god.

Ovu uredbu je donela Vlada RS, na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/10, 10/13 i 44/18–dr.zak.).

Prethoda izmena ove uredbe („Sl. glasnik RS“, br. 44/18-dr.zak. – tj. čl. 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima), odnosila se na prestanak važenja odredaba člana 3. stav 6. Uredbe i u obrascu (propisanom u čl. 7.), tj. odnosila se na prestanak obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, počev od 1.10.2018. god.

Dakle, počev od 1.1.2019. god. Izvoznik je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove trgovine mesečno dostavlja izveštaj o realizovanom izvozu koji sadrži: naziv

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.