• May. 18
  • 18:20

1. maja 2022. god. počela primena Zakona o elektronskom fakturisanju

06.05.2022

Poreska uprava je, 4.5.2022. god., podsetila da počev od 1. maja 2022. god., u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21), subjekti javnog sektora u obavezi su da primaju i čuvaju elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i da izdaju elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora.

Počev od 1. maja 2022. god., subjekti javnog sektora u obavezi su i da elektronski evidentiraju obračun PDV u skladu sa ovim zakonom.

Počev od 1. maja 2022. god., subjekti privatnog sektora u obavezi su da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora u skladu sa ovim zakonom.

 

U smislu Zakona o elektronskom fakturisanju, „elektronska faktura“ je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

 

Navedenim zakonom, propisana je obaveza izdavanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekata javnog i subjekata privatnog sektora, kao i izuzeci koji se odnose na promet dobara i usluga na malo, promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava međunarodnih okvirnih sporazuma i dr.

VAŽNO:

Prema zakonu koji uređuje elektronsko fakturisanje, obaveza elektronskog fakturisanja odnosi se na subjekte javnog sektora i na subjekte privatnog sektora koji su obveznici poreza na dodatu vrednost, dok drugi subjekti privatnog sektora koji imaju obavezu izdavanja faktura u skladu sa posebnim zakonima, imaju mogućnost ali ne i obavezu da koriste sistem elektronskog fakturisanja i izdaju ili primaju elektronske fakture.

 

Takođe, propisana je obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV (poreza na dodatu vrednost) u sistemu elektronskog fakturisanja kako u transakcijama uz naknadu, tako i u transakcijama bez naknade. Uvođenje obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV ima za cilj da učini vidljivim u sistemu elektronskih faktura, svaku obavezu obračunavanja PDV, koja za subjekte na koje se ovaj zakon primenjuje postoji u skladu sa zakonom koji uređuje PDV, kada su u pitanju transakcije za koje već nije propisana obaveza elektronskog fakturisanja.

 

Obaveza elektronskog evidentiranja postoji i u slučaju kada se primalac elektronske fakture smatra poreskim dužnikom u smislu Zakona o PDV, u transakcijama u kojima se kao izdavalac elektronske fakture javlja strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u R.Srbiji.

 

Odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju koje se odnose na obavezu subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun PDV (član 24. stav 4.), na prijem, čuvanje i izdavanje elektronskih faktura, između subjekata javnog sektora (član 24. stav 2.), kao i izdavanje elektronskih faktura od strane subjekta privatnog sektora subjektu javnog sektora, primenjuju se od 1. maja 2022. god. (član 24. stav 5.).

 

Odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju koje se odnose na obavezu subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuju se od 1. jula 2022. god. (član 24. stav 3.), dok se odredbe zakona koje se odnose na obavezu elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju od 1. januara 2023. god. (član 24. stav 8.).

 

Pregled rokova za izvršavanje obaveza subjekata javnog i privatnog sektora iz Zakona o elektronskom fakturisanju:

 

Obaveza subjekta javnog sektora

Početak primene

Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora

1. maj 2022. god.

Prijem i čuvanje elektronskih faktura

(izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)

1. maj 2022. god.

Evidentiranje obračuna PDV,

osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt privatnog sektora

1. maj 2022. god.

Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora

1. jul 2022. god.

 

Obaveza subjekta privatnog sektora

Početak primene

Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora

1. maj 2022. god.

Prijem i čuvanje elektronskih faktura

(izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)

1. jul 2022. god.

Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora

1. januar 2023. god.

Evidentiranje obračuna PDV,

osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora

1. januar 2023. god.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.