rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Aug. 20
 • 00:25

Aneks I PKU za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd

07.03.2019

 

Na osnovu člana 245. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17–odl.US, 113/17 i 95/18) i člana 52. tačka 7. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 39/08, 6/10 i 23/13 i „Sl. glasnik RS“, br. 7/16–odl.US), Samostalni sindikat radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i gradonačelnik grada Beograda u ime osnivača grada Beograda, zaključili su (22.2.2019. god.) ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd („Sl. glasnik RS“, br. 13/19), koji je stupio na snagu 8. marta 2019. god.

 

Ovim je u Posebnom kolektivnom ugovoru za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd („Sl. glasnik RS“, br. 47/15 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/18 – Sporazum o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd), u članu 66. posle tačke 3. dodata tačka 4., tako da sada, pored primanja iz čl. 64. i 65. ovog ugovora, zaposlenom kod poslodavca mogu se isplatiti i druga primanja utvrđena ovim PKU i kolektivnim ugovorom kod poslodavca i to:

1. troškovi odobrenog korišćenja sopstvenog putničkog automobila za službeno putovanje – do 30% cene jednog litra benzina;

2. sredstva za nabavku novogodišnjih paketića deci zaposlenih radnika starosti do 10 godina, do neoporezovanog iznosa, u skladu sa zakonom (tj. do 9.784. din.);

3. solidarna pomoć za ublažavanje posledica elementarnih i drugih nepogoda, u visini 2 prosečne plate po zaposlenom u ustanovi u prethodnom mesecu u odnosu na mesec isplate, odnosno u visini 2 prosečne zarade u R.Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, ako je to za zaposlenog povoljnije; kao i

4. solidarna pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva (u primeni, dakle, počev od 8.3.2019. god.).

Takođe, novododatim stavom 2. u članu 66. ovog PKU, propisano je da se pomenuta solidarna pomoć iz tačke 4. po zaposlenom na godišnjem nivou isplaćuje do visine prosečne neto zarade za R.Srbiju prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku koji je prethodio danu isplate, bez poreza i doprinosa.

 

PODSEĆAMO:

Podsećamo, članom 64. ovog PKU, utvrđeno je da je poslodavac dužan da isplati jubilarnu nagradu zaposlenom koji je navršio u predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

– za 10 godina provedenih u radnom odnosu – u visini 50% prosečne plate isplaćene kod poslodavca za mesec koji prethodi mesecu u kome je navršio 10 godina u radnom odnosu;

– za 20 godina provedenih u radnom odnosu – u visini 75% prosečne plate isplaćene kod poslodavca za mesec koji prethodi mesecu u kome je navršio 20 godina u radnom odnosu;

– za 30 godina provedenih u radnom odnosu – u visini 100% prosečne plate isplaćene kod poslodavca za mesec koji prethodi mesecu u kome ja zaposleni navršio 30 godina u radnom odnosu.

 

Takođe podsećamo, član 65. ovog PKU, propisuje da je poslodavac dužan da isplati solidarnu pomoć zaposlenom i članu njegove uže porodice, za slučaj teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti, u visini 100% iznosa troškova prema priloženoj dokumentaciji.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.