rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:00

Danas stupio na snagu Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

05.06.2017

 

Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 od 29.12.2016. god.

Ovim zakonom se uređuju uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, stručna osposobljenost lica i uslovi za dobijanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, obaveznost procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom, nadzor nad vršenjem procene vrednosti nepokretnosti, provera rada licenciranih procenitelja, disciplinska odgovornost licenciranih procenitelja, osnivanje i nadležnosti Stručnog odbora, akreditovana udruženja procenitelja, kao i druga pitanja u vezi sa vršenjem procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja.

Takođe je doneto i niz Pravilnika kojima se uređuje ova oblast, i to:

- Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke;

- Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj;

- Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja;

- Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima.

Svi navedeni Pravilnici objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 55/2017 od 02.06.2017. god, a stupaju snagu 10. juna 2017. god.

 Takođe, u „Sl. glasnik RS“, br. 35/2017 od 12.04.2017. god, objavljena su dva Pravilnika iz ove oblasti koja se primenjuju od 05. juna 2017. god:

- Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti;

- Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti.

 

Nove Pravilnike kao i Zakon pogledajte na elektronskom priručniku CD za Poslodavce.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs