rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Nov. 15
 • 09:34

Deklaracije o performansama građevinskog proizvoda

22.04.2019

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/18 - u daljem tekstu: Zakon o GP), koji je na snazi od 6.12.2018. god., ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o sadržini i načinu izrade deklaracije o performansama („Sl. glasnik RS“, br. 25/19 od 3.4.2019. god. – dalje: Pravilnik o deklaraciji), koji je stupio na snagu 11. aprila 2018. god.

 

Podsećamo, članom 7. Zakona GP, propisano je da, za građevinske proizvode usaglašene sa zahtevima utvrđenim srpskom tehničkom specifikacijom i građevinske proizvode usaglašene sa zahtevima utvrđenim tehničkim propisom i ovim zakonom, proizvođač sačinjava deklaraciju o performansama građevinskog proizvoda u vezi sa bitnim karakteristikama (u daljem tekstu: deklaracija o performansama), na srpskom jeziku, pre stavljanja tog proizvoda na tržište.

Za ovakav građevinski proizvod, informacije o njegovim performansama u vezi sa bitnim karakteristikama, utvrđenim u odgovarajućoj srpskoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu, mogu biti date ako su navedene u deklaraciji o performansama, osim u slučajevima kada u skladu sa članom 8. Zakona o GP nije sačinjena deklaracija o performansama.

Sačinjavanjem deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u deklaraciji o performansama.

Deklaracija o performansama koju je izradio proizvođač smatra se pouzdanom i tačnom.

 

Sadržina deklaracije o performansama utvrđena je članom 9. Zakona o GP, gde se precizira da se njome iskazuju performanse građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama, utvrđenim odgovarajućim srpskim standardom sa spiska srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa Zakonom o GP, srpskim standardom na koji se poziva tehnički propis, tehničkim propisom ili srpskom tehničkom ocenom koja je za njega izdata.

Deklaracija o performansama naročito sadrži 11 propisanih elemenata, pri čemu, ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje sadržinu i način izrade deklaracije o performansama.

Deklaraciju o performansama prate i informacije utvrđene propisom kojim se uređuje stavljanje u promet hemikalija, kao informacije o bezbednosti koje su deo tehničkih uputstava.

 

Dakle, Pravilnikom o deklaraciji bliže se propisuje sadržina i način izrade (popunjavanja) deklaracije o performansama građevinskog proizvoda.

Sadržina deklaracije o performansama data je u Prilogu 1 – Deklaracija o performansama, koji je odštampan uz Pravilnik o deklaraciji i čini njegov sastavni deo.

Deklaracija o performansama izrađuje se na način dat u Prilogu 2 – Način sačinjavanja deklaracije o performansama, koji je, takođe, odštampan uz pomenuti pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

PAŽNJA!

Kaznenim odredbama Zakona o GP (članovima 65, 66. i 67.) propisane su novčane kazne koje mogu dostići iznose i do 2.000.000 din. za prekršaj privrednog subjekta ukoliko ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, pored ostalog, i ako postupi suprotno propisanim odredbama koje se odnose na deklaraciju o performansama.

Detaljnije na ovu temu (naročito o kaznama) pisaćemo u narednim izdanjima našeg stručnog časopisa „Sve inspekcije na dlanu“.

 Napominjemo, tekstovi Zakona o GP i Pravilnika o deklaraciji, kao i Prilozi 1 i 2, nalaze se na našim elektronskim priručnicima – CD-u Svi propisi za sve inspekcije, CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.