rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 12:39

Do 1.1.2020. god. rok za usklađivanje sa novim Šifarnikom zanimanja i nivoa kvalifikacija

27.11.2019

Podsećamo, nova Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18 od 18.7.2018. god.), stupila je na snagu 26.7.2018. god., a u primeni je od 1.1.2019. god.

Ovu odluku donela je Vlada na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi, a u vezi sa članom 44. stav 2. Zakona o evidencijama u oblasti rada („Sl. list SRJ“, br. 46/96, „Sl. glasnik RS“, br. 101/05–dr.zak. i 36/09–dr.zak.).

Istoga dana (1.1.2019. god.) prestala je da važi Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. list SRJ“, br. 97/98 i 25/00 i „Sl. glasnik RS“, br. 15/10–dr.prav.), osim u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola, koji će se primenjivati do utvrđivanja sistema prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, za vođenje evidencija o zanimanju stečenom školovanjem.

 

Podsećamo da je na Portalu za obveznike Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja od 14.2.2019. god. omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18 – u daljem tekstu: Odluka), te u skladu sa tim, u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

 

VAŽNO!

Podsećamo, u skladu sa članom 47. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 95/18) podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18), tj. najkasnije do 1.1.2020. god., u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.

 

Sastavni deo Odluke je Prilog (koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo) i koji sadrži pet šifarnika, tj. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:

1) šifarnik zanimanja;

2) šifarnik nivoa kvalifikacija;

3) šifarnik država;

4) šifarnik opština u Republici Srbiji;

5) šifarnik naselja u Republici Srbiji.

 

Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:

1) zanimanje;

2) vrstu i nivo kvalifikacije;

3) država;

4) opština;

5) naselje (mesto).

Šifre utvrđene u Jedinstvenom kodeksu šifara upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.

 

PAŽNJA!

Dakle, svi poslodavci su dužni da do kraja godine, tj. zaključno sa 31.12.2019. god. izmene šifre zanimanja u registru CROSO-a u skladu sa novim šifarnikom.

 

PAŽNJA!

Ako poslodavac ne izvrši ažuriranje podataka, tj. izmenu šifara u propisanom roku, tj. zaključno sa 31.12.2019. god., odredbama člana 44. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja propisane su novčane prekršajne kazne za podnosioce jedinstvene prijave, i to:

- za poslodavca koji je pravno lice – od 300.000 do 1.500.000 din.,

- za preduzetnika – od 10.000 do 500.000 din.,

- za poslodavca koji je fizičko lice – od 5.000 do 150.000 din.

 

Obezbedite doslednu primenu propisanih šifarnika na nivoima i za sva zanimanja.

 

VAŽNO!

Na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama, nalaze se važeći tekstovi propisa i drugi dokumenti, tj:

- Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,

- Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18) – sa svih pet iznad navedenih šifarnika,

- Primena i ažuriranje šifarnika

- Rešavanje konkretnih slučajeva (pronalaženje adekvatnih šifara i naziva zanimanja i unos podataka u konkretne obrasce prijava i dr.).

 

Naši stručni saradnici – autori (Bojana Potežica i Danijela Rajković), obradile su ovu tematiku.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.