rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:06

Evidentiranje stvarnih vlasnika nastavlja se i posle 31.1.2019, kao trajna zakonska obaveza

05.02.2019

Agencija za privredne registre (APR), objavila je (31.1.2019. god.) saopštenje u kojem podseća da, je odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/18) propisana obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31.12.2018. god., da evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31. januara 2019. god.

Ovi subjekti, kao i subjekti osnovani posle 31.12.2018.god., na osnovu člana 6. i 7. stav 3. Zakona, imaju obavezu da u roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, evidentiraju nastale promene.

Posledice neispunjenja obaveze evidentiranja propisane su članom 13. i 14. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Prema odredbi člana 13. Zakona, ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

 

Kao radnja prekršaja, članom 14. propisano je neevidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa registrovanog subjekta i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i neposedovanje i nečuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Za navedeni prekršaj kazniće se registrovani subjekat - pravno lice novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 din. i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 din.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.