rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jan. 24
  • 03:23

Fond PIO objavio obaveštenje za poslodavce

28.12.2017

Obaveštenje za poslodavce

 Od ponedeljka, 25. decembra 2017. godine, stupaju na snagu izmene Zakona o radu kojima je predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakonom o radu (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos), mora da podnese nakasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

U skladu sa navedenom izmenom Zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine, poslodavci neće moći da podnose prijave niti sa datumom dolaska na šalter PIO, niti sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad zaposlenog.

U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu u propisanom roku - pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, uz odgovarajuće dokaze. Ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika Fond PIO će, po donošenju rešenja, podneti prijavu na osiguranje.

Podsećamo vas da je Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, predviđeno da pravna lica i preduzetnici jedinstvenu prijavu za svoje zaposlene podnose u elektronskom obliku, direktno preko Portala CROSO.

Izvor: Fond PIO

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs