rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • May. 24
 • 15:52

Ipak se neće podnositi Obrasci OA/I i OA/N u vezi sa utvrđivanjem amortizacije za poreske svrhe

20.02.2019

Na osnovu člana 10. stav 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01,... 113/17 i 95/18), ministar finansija doneo je novi Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 8/19 od 8.2.2019. god.), koji je stupio na snagu 9.2.2019. god.

Ovim pravilnikom je utvrđeno da se u Pravilniku o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/04, 99/10 i 104/18), u članu 5. briše stav 2. – i to upravo onaj koji je bio dodat prethodnom izmenom Pravilnika („Sl. glasnik RS“, br. 104/18), a kojim je bilo predviđeno da se „obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u I grupu, kao i nematerijalnih sredstava, vrši se na Obrascu OA/I – Obračun amortizacije nepokretnosti, odnosno na Obrascu OA/N – Obračun amortizacije nematerijalnih sredstava“, koji su bili odštampani uz pomenutu izmenu Pravilnika.

Dakle, navedeno znači da se neće podnositi dva obrasca (OA/I i OA/N) koja su bila propisana prethodnom dopunom ovog Pravilnika („Sl. glasnik RS“, br. 104/18), budući da se uvidelo da bi takva obaveza dodatno opteretila kako poreske obveznike, tako i sistem Poreske uprave za elektronsko podnošenje poreskih prijava.

Napominjemo, obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupe od II do V i dalje se vrši na Obrascu OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava, kao i do sada.

Detaljnije o ovome, kao i o poslednjim novinama u još dva pravilnika u vezi sa porezom na dobit pravnih lica, moći ćete da pročitate u narednom broju (br. 162.) časopisa "Računovodstvo i porezi"u tekstu naše stručne saradnice: Novine u podzakonskim aktima u oblasti oporezivanja dobiti pravnih lica.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.