rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 20
 • 08:26

Iz Tarife RAT, počev od 1.1.2019. god, brišu se takse u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova

26.12.2018

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/18 (od 8.12.2018. god.), pored ostalog, objavljen je i Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je stupio na snagu 1.1.2019. god.

(Napominjemo, prečišćeni tekst Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr.zak, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12-UI, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zak, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16-UI, 61/17-UI, 113/17, 3/18-ispr. i 95/18) nalazi se na našim elektronskim priručnicima: CD za Računovođe, CD za Poslodavce i CD Komentari poreza.)

Napominjemo, u Tarifi RAT, poslednjom izmenom ovog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/18), počev od 1.1.2019. god., brisan je Tarifni broj 223v – radi se o taksama koje su se plaćale kod podnošenja zahteva u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, i to:

- za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova – plaćala se taksa u iznosu od 1.240 din.,

- za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova - 14.990 din.,

- za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova - 620 din.,

- za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova - 9.980 din.,

- za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova - 1.240 din.,

- za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra - 1.240 din.,

- za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava - 1.240 din.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.