Izmene i dopune PKU za zaposlene u predškolskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija, AP ili JLS - u primeni od 27.10.2023.g.

20.10.2023

Na osnovu člana 246. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-auten.tumač.) i člana 87. stav 3. tačka 3) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 97/20, 6/23 i 55/23), Reprezentativni sindikati u oblasti prosvete na nivou R.Srbije: Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Vlada Republike Srbije, zaključili su Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 88/23 (od 19.10.2023. god.), a primenjuje se počev od 27. oktobra 2023. god.

 

Neke od najvažnijih novina odnose se na sledeće:

- precizirianje akta kojim se detaljnije uređuje radni odnos sa pripravnikom,

- utvrđivanje godišnjeg odmora,

- odsustvo uz naknadu zarade / plate (plaćeno odsustvo),

- dužinu neplaćenog odsustva za određene slučajeve,

- naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada,

- druga primanja koja isplaćuje poslodavac,

- jubilarne nagrade,

- solidarnu pomoć,

- obustave koje poslodavac vrši na zahtev sindikata svojih zaposlenih,

- zaštitu od otkaza i drugih odluka poslodavca usled sindikalnog organizovanja.

 

Prečišćeni tekst ovog PKU prenosimo na našim E-priručnicima, kao i na sajtu: SveZaSkole.rs, a o navedenim novinama pisaćemo i u našim periodičnim publikacijama – časopisima.

(Detaljnije o našim izdanjima, pogledajte klikom na plave linkove.)

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.