• Aug. 08
  • 15:05

Izmene i dopune Pravilnika o PDV na snazi od 25. decembra

27.12.2021

U „Sl. glasniku RS“, br. 127/2021 od 24.12.2021. god., pored ostalog, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 25. decembra 2021. god.

Ove izmene i dopune uglavnom se odnose na usklađivanje Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21 i 64/21) sa propisima iz oblasti e-fiskalizacije i e-fakturisanja.

Detaljno o novinama u Pravilniku o PDV pisaćemo u narednom WEB izdanju našeg časopisa "Računovodstvo i porezi", tj. u broju 196/2, koje objavljujemo sredinom januara 2022. god.

 

PAŽNJA!

U vezi sa novinama, na ovom mestu napominjemo, podaci o obračunatom PDV iskazanom u fiskalnom računu koji se u skladu sa ovim pravilnikom smatra računom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr.zak., 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), kao prethodnom porezu, iskazuju se u Obrascu POPDV  – Pregled obračuna PDV za poreski period od ____ do ____ 20__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21 i 64/21) i čini njegov sastavni deo, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period decembar 2021. god., odnosno oktobar–decembar 2021. god.

Prečišćeni tekst Pravilnika o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21 i 127/21) prenosimo na našim elektronskim priručnicima, među kojima su i: CD za Računovođe, CD za Poslodavce i dr., a isti se nalazi i na našem sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, kao i na sajtu: pripremazavrsnogracuna.rs - Elektronski priručnik "Priprema završnog računa".

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.