rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 14:37

Izmenjena Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

30.09.2019

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02–dr.zak., 135/04, 62/06, 65/06–ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11–US, 93/12, 114/12–US, 47/13, 48/13–ispr., 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18), Vlada RS donela je Uredbu o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/19 od 27.9.2019. god.), koja je stupila na snagu 28. septembra 2019. god.

 

Ovim su u Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17 i 86/18 – u daljem tekstu: Uredba), izvršene sledeće izmene:

 

u članu 1. Uredbe izvršeno je samo tehničko usklađivanje sa važećim propisom, kako bi se uskladila odredba ovog člana, koja propisuje da se Uredbom uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (dalje: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02–dr.zak., 135/04, 62/06, 65/06–ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11–US, 93/12, 114/12–US, 47/13, 48/13–ispr., 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon);

 

u članu 6v stav 1. Uredbe, ponovo je produžen rok posebnog tretmana, tj. izuzetno od odredaba Uredbe, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Takođe, u stavu 2. istog člana Uredbe, sada je utvrđeno da za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016, 2017, 2018. ili 2019. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. člana 6v Uredbe.

 

Važeći prečišćeni tekst predmetne Uredbe, pored brojnih drugih propisa, nalazi se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.