rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 14:28

Izveštavanje o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro

28.11.2019

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/03, 55/04, 85/05–dr.zak., 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15‒odl.US i 44/18) i tačke 32. stav 2. Odluke o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan („Sl. glasnik RS“, br. 111/17), guverner Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, donela je Uputstvo o izveštavanju o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro („Sl. glasnik RS“, br. 83/19 od 27.11.2019. god. – u daljem tekstu: Uputstvo), koje je stupa na snagu 5.12.2019. god., a biće u primeni od 1. januara 2020. god.

 

Ovim uputstvom uređuje se način na koji pružaoci platnih usluga i ovlašćeni menjači dostavljaju Narodnoj banci Srbije izveštaje, podatke i obaveštenja o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro.

Pružaoci platnih usluga, u smislu Uputstva, su platna institucija, institucija elektronskog novca i javni poštanski operator u skladu sa Zakonom o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 139/14 i 44/18).

 

Pored navedenog, pružaoci platnih usluga i ovlašćeni menjači dužni su da NBS dostavljaju i popis mašina za rukovanje novčanicama evra, mašina za obradu kovanog novca koji glasi na evro i uređaja za isplatu novčanica, kao i popis svojih organizacionih delova (ogranci, menjačka mesta i sl.) u kojima se vrše uplate, isplate i obrada novčanica i kovanog novca koji glase na evro.

 

Takođe, isti subjekti su dužni da NBS obaveštavaju i o propisanim promenama.

 

U vezi sa ovim Uputstvom pisaćemo u januarskom broju časopisa „Računovodstvo i porezi“.

Takođe, svi propisi navedeni u tekstu nalaze se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.