rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 20:43

Mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje u 2019. godini

04.07.2019

Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 6) Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 31/08, 37/08–ispr. i 140/14) i člana 2. stav 2. Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 9/18 i 37/19), Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je 25.6.2019. god. Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 46/19 od 26.6.2019. god.).

 

Ovim rešenjem utvrđen je nominalni iznos mesečne osnovice doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u Republičkom fondu za PIO (u daljem tekstu: osnovica doprinosa) za 2019. godinu, za lica uključena u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04–US, 84/04–dr.zak., 85/05, 101/05–dr.zak., 63/06–US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18).

Osnovica doprinosa za navedena lica u skladu sa članom 2. Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 9/18 i 37/19) utvrđuje se u iznosu od dinara:

1) 23.921;

2) 27.338;

3) 36.906;

4) 44.424;

5) 54.676;

6) 59.460;

7) 78.597;

8) 86.798;

9) 105.935;

10) 136.690;

11) 205.035;

12) 273.380;

13) 341.725.

 

Na jednu od navedenih osnovica doprinosa obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje do decembra 2019. godine.

 

Donošenjem ovog rešenja prestalo je da važi Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 1/19).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.