rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Oct. 23
  • 20:43

Ministar finansija doneo nove Pravilnike kao i izmene i dopune postojećih

16.03.2017

 

Ministar finansija doneo je izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, (u primeni od 01.04.2017.) i izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku koji propisuje novi obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

Dalje, Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu i tri nova pravilnika vezana za Zakon o porezu na dodatu vrednost koji su u primeni od 01.04.2017. god.

Novi Pravilnici za bližu primenu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost su:

- Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

- Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

- Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Svi navedeni Pravilnici objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 21/2017 od 10.03.2017. god.

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs