rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 22:59

Ministarstvo finansija objavilo Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine

27.12.2017

  

Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se vrši proširenje obuhvata obveznika akcize na kafu, na način da se oporezivanje akcizom kafe vrši, osim pri uvozu (što predstavlja dosadašnje zakonsko rešenje) i onda kada se u Republici Srbiji vrši proizvodnja kafe, pod kojom se smatra prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Pored toga, navedenim izmenama zakona, propisana je obaveza obeležavanja pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju kontrolnom akciznom markicom.

Detaljnije pogledajte na sajtu Ministarstva finansija.

 

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs