rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 11:12

Ministarstvo finansija objavilo na svom sajtu dva nova Uputstva

13.11.2017

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

Beograd, 09.11.2017. god.

 

Ministarstvo finansija donelo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. (Kliknite na link kako biste pogledali ovo Uputstvo na sajtu MF)

U skladu sa članom 35. Zakona o budžetskom sistemu, budžetski korisnici, na osnovu ovog Uputstva, pripremaju predlog finansijskog plana, za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Na sajtu ministarstva možete pogledati i odštmpati sledeće:

- Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA) 2018 - 2020

-  Uputstvo za izradu programskog budžeta, oktobar 2017.

- Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2018. godini

- Prilog 2a i 2b - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018.-2020. godine

- Prilog 2c - zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta

- Prilog 3a i 3b - Pregled projektnih zajmova i donacija

- Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budžeta

- Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

- Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

- Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

- Prilog 8 - Agencije

- Prilog 9 -Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima

Ministar finansija donelo Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. (Kliknite na link kako biste pogledali ovo Uputstvo na sajtu MF)

 

U skladu sa članom 36a Zakona o budžetskom sistemu, na osnovu ovog uputstva, direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju predlog finansijskog plana za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i dostavljaju ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag