rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:03

NBS Dvostruko manje falsifikovanih novčanica u opticaju odnosu na isti period 2016. godine

13.07.2017

                                             IZVEŠTAJ O OTKRIVENIM FALSIFIKOVANIM NOVČANICAMA

 

Januar–jun 2017.

U prvoj polovini ove godine, u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan otkriveno je 2.228 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, što je za 26,3% manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je otkriveno 3.023 komada tih novčanica. U strukturi otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca, dominantno učešće imaju falsifikovane novčanice od 2000, 1000 i 500 dinara. Procentualno izraženo, ta tri apoena zajedno čine 95,4% broja falsifikata novčanica gotovog novca. Kada se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca, najveći je udeo novčanica od 2000 dinara, zatim 1000, 500 i 5000 dinara. Procentualno izraženo, ta četiri apoena zajedno čine 99,9% falsifikata gotovog novca.

U periodu januar–jun 2017. godine, u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikati otkriveno je 606 komada falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca, što je duplo manje nego u istom periodu 2016. godine, kada je otkriveno 1.216 komada tih novčanica. U posmatranom periodu otkriveno je 459 komada falsifikovanih novčanica evra, što je dva i po puta manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 1.142 komada tih novčanica. Najčešće su se pojavljivali falsifikati apoena od 50 i 100 evra, u 54% i 27% slučajeva, respektivno.

U prvih šest meseci ove godine otkriveno je 137 falsifikovanih novčanica američkog dolara, što je preko dva puta više nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 63 komada tih novčanica. Od januara do juna ove godine evidentiran je pretežno falsifikat apoena od 100 dolara.

Preostale pronađene falsifikovane novčanice su u okviru dve valute: nemačke marke (šest komada) i britanske funte (četiri komada).

Najveći je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica domaće valute (78,6%) u odnosu na učešće otkrivenih falsifikovanih novčanica stranih valuta. Međutim, posmatrano po nominalnoj vrednosti, udeo falsifikata

pojedinih valuta u ukupno otkrivenim falsifikovanim novčanicama u prvoj polovini 2017. najbolje ćemo sagledati ako vrednosti pojedinih valuta izrazimo istoj valuti. Tada se vidi da je dominantan udeo, po apsolutnoj vrednosti otkrivenih falsifikovanih novčanica evra (51,9%), zatim dinara (32,7%) i američkog dolara (14,6%).

 

 

Izvor: NBS, Sektor za poslove sa gotovinom


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs