rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Oct. 22
  • 20:26

NBS podseća na povoljnije uslove dinarskog kreditiranja u okviru Garantne šeme

08.10.2020

Narodna banka Srbije (dalje: NBS), u svom saopštenju od 5.10.2020. god., podseća celokupnu javnost, a posebno domaće privredne subjekte – preduzetnike, mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća, da je Izvršni odbor NBS u julu 2020. godine doneo meru kojom se mogu ostvariti povoljniji uslovi finansiranja kroz kredite u okviru Garantne šeme.

Izvršni odbor NBS usvojio je u julu dopunu Odluke o kamatnim stopama koje NBS primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike u cilju stimulisanja dinarskih kredita odobrenih, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Garantna šema).

NBS je tom odlukom omogućila bankama da ostvare „povlašćenu“ stopu na obaveznu rezervu koja se izdvaja u dinarima – tzv. stopu remuneracije (višu za 0,50% u odnosu na redovnu), ali uz uslov da u okviru Garantne šeme svojim klijentima odobravaju dinarske kredite po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50% niža od maksimalne kamatne stope propisane Uredbom za kredite odobrene u dinarima (jednomesečni BELIBOR + 2,50%). Kako navedena varijabilna kamatna stopa jednomesečni BELIBOR na današnji dan (8.10.2020. god.) iznosi 0,70%, maksimalna kamatna stopa u okviru Garantne šeme bila bi 3,20%. Sa olakšicom koju je omogućila NBS, ovi krediti su jeftiniji za 0,50% i iznosili bi najviše oko 2,70%.

 

Prema podacima kojima raspolaže NBS, iznos ukupnih odobrenih kredita iz Garantne šeme zaključno sa 31.8.2020. god. iznosi 1,01 milijardu evra, što znači da je iskorišćena polovina planiranog iznosa u okviru Garantne šeme (2 milijarde evra). Od toga se na dinarske kredite odnosi više od polovine (55,7%, ili 562,4 miliona evra).

Ipak, na osnovu izveštaja koje banke dostavljaju NBS o iznosima kredita iz Garantne šeme koje su banke odobrile uz navedenu povlasticu, NBS je utvrdila da postoji prostor da domaći privredni subjekti u znatno većoj meri koriste dinarske kredite iz Garantne šeme po ovoj povoljnijoj kamatnoj stopi koju je omogućila NBS.

NBS stoga poziva sve zainteresovane privredne subjekte na koje se može odnositi Garantna šema da u razgovoru sa svojim poslovnim bankama razmotre mogućnosti dobijanja dinarskih kredita iz Garantne šeme po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50% niža od maksimalne kamatne stope propisane Uredbom za kredite odobrene u dinarima.

 

I pored činjenice da ova mera ne predstavlja obavezu banaka, već mogućnost koju je NBS dala i preporuku da se krediti odobravaju po povoljnijim uslovima, NBS je pozvala još jednom i poslovne banke da iskoriste ovu mogućnost za „povlašćenu“ stopu remuneracije i da svoje klijente informišu o mogućnostima za dobijanje povoljnih dinarskih kredita iz Garantne šeme uz povlasticu koju je omogućila NBS u vidu kamatne stope niže za 0,50%.

Na ovaj način bi, u ambijentu niske i stabilne inflacije i niskih inflacionih očekivanja, banke intenzivirale kreditnu aktivnost prema privredi po povoljnim uslovima, a očekujemo da ova mera dodatno doprinese lakšem oporavku od krize i da podsticaj daljem rastu domaće ekonomije.

 

Važeće tekstove propisa koji regulišu oblast kamatnih stopa na našem tržištu, kao i odluke navedene u ovom tekstu, možete pronaći na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.