rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:52

NOVO - Kurs za budžetsko računovodstvo

13.04.2017

POZIV ZA UPIS

manjih grupa polaznika

ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO - I

 Savremeno vođenje budžetskog računovodstva korišćenjem raznih aplikacija, pored pozitivnih efekata koji se ogledaju u brzini i efikasnosti, ima jednu veliku manjkavost – lica koja koriste ove programe i rade kao budžetske računovođe nemaju potrebne spoznaje da bi mogli analizirati podatke, a samim tim i utvrditi nedostatke koji su nastali u finansijskom izveštaju.

Ovaj kurs je pripremljen da vam pruži potrebna znanja iz budžetskog računovodstva!

 

 Koje veštine se stiču na kursu?

• Poznavanje budžetskog sistema

• Poznavanje uloge budžetskog računovodstva

• Sastavljanje računovodstvenih evidencija

• Bilansiranje na kontima

• Sastavljanje finasijskog izveštaja

 

Kome je kurs namenjen?

• licima koja žele da se profesionalno bave budžetskim računovodstvom

• budžetskim računovođama kod usavršavanja postojećeg znanja

• zaposlenima u drugim sektorima, u sticanju novog znanja koje ne zahteva odsustvovanje sa posla, obzirom da će se kurs održavati vikendom

• i svim drugim zainteresovanim licima

Poznato je da, bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu, nema uslova za dobar menadžment, kontrole i revizije.

 

Program i organizacija kursa

 

Program kursa

Kroz 52 časa, koja su podeljenja po sledećem principu:

48 časova – predavanja i vežbi, i 4 časa - test, izvodi se Program koji garantuje uspešno razumevanje i usvajanje znanja.

 

Organizacija kursa

Uz odličan nastavni materijal i odličnu organizaciju nastave, kandidati rešavaju veliki broj zadataka, pomoću kojih mogu uspešno da savladaju računovodstvene probleme.

Na kraju se polaže ispit koji je uslov za dobijanje certifikata o savladanom programu, uz mogućnost dodatnih časova za polaznike, za koje se pokaže da je dopunska nastava svrsishodna.

 

Predavači na kursu su eminentni stručnjaci u budžetskoj materiji, koji će polaznicima da omoguće uspešno vođenje budžetskih knjiga:

 Hasan Berberović

 Dr Nadežda Tošić

 

Cena kursa

25.000 dinara, PDV nije uračunat.

Početak nastave: maj 2017. godine

 

Kontakt i lokacija za nastavu

Tel: 011/244-3401     e-mail: info@rezon.rs

Loznička br. 2, Vračar, Beograd

 

KO SE POSVEĆUJE UČENJU, IZ DANA U DAN POSTAJE SVE VEĆI“

Lao Tse

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs