rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 14:34

Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

18.11.2019

Ministarstvo finansija je (18.11.2019. god.) na svom sajtu objavilo Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti – pogledajte klikom na ovaj link.

Takođe, uz Nacrt objavljena je i tabela u kojoj su navedeni Koeficijenti delatnosti za naredne godine (2020. god, 2021. god., 2022. god, 2023. i druge godine) – pogledajte klikom na ovaj link.  

 

Vlada Republike Srbije je formirala Radnu grupu sa zadatkom da predloži unapređenja u sistemu oporezivanja paušalnih obveznika, a pre svega digitalizaciju administrativnih postupaka u vezi sa oporezivanjem tih obveznika. Radna grupa je izradila i Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji predviđa niz pogodnosti za mnoge paušalce.

Očekuje se da Nacrt uredbe bude usvojen u decembru ove godine, a stupanje na snagu u januaru 2020. godine.

 

Pre svega, Nacrtom uredbe menja se sistem obračuna osnovica za paušalno oporezivanje kako bi se omogućila automatizacija i obezbedile objektivnost i predvidivost u utvrđivanju osnovica. Sva tri cilja se postižu prelaskom na utvrđivanje osnovice na osnovu objektivne formule koja koristi parametre koji su dostupni i obveznicima i poreskom organu.

Predložena formula za obračun iznosa osnovice, u najkraćem, podrazumeva da se iznos osnovice dobija tako što se polazna osnovica po opštinama pomnoži sa koeficijentom delatnosti. Na ovaj iznos se primenjuju i dodatni koeficijenti za one obveznike za koje je to propisano: koeficijent zone (mikro-lokacije), olakšice za mlade i početnike u poslovanju, umanjenja po osnovu umanjene radne sposobnosti, kao i posebno umanjenje za stare zanate.

Koeficijenti delatnosti se razlikuju od godine do godine, pri čemu su najviši u prvoj godini prelaznog režima, a najniži u četvrtoj godini.

 

Budući da je jedan od razloga predloženih izmena i obezbeđivanje predvidivosti kod utvrđivanja osnovica poreza, postavlja se pitanje: da li će na osnovu predložene formule preduzetnici – paušalci moći ove godine da znaju kolika će im biti osnovica sledeće godine, odnosno za tri, za pet ili šest godina?

Kako navode iz NALED-a, moći će da znaju iznose osnovica za narednu godinu kada budu objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku na osnovu kojih će se raditi obračun polazne osnovice, a koji se odnose na prosečne zarade, broj zaposlenih i broj stanovnika po opštinama. Ti podaci za 2020. godinu će sigurno biti poznati i objavljeni pre kraja 2019. god. Ovo je veliko unapređenje u odnosu na postojeći sistem, u kojem preduzetnici tek oko meseca maja mogu da saznaju koliki im je iznos obaveze za tekuću godinu. Sistem u kojem su koeficijenti delatnosti unapred definisani za više godina unapred, a polazne osnovice rastu onim tempom kojim raste ekonomija (budući da zavise od prosečnih plata i broja zaposlenih po opštinama) omogućuje da se dosta precizno izračunaju iznosi obaveza i za nekoliko godina unapred.

 

Iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) saopštili su da svi preduzetnici u Srbiji, koji su u režimu paušalnog oporezivanja ili početnici koji tek planiraju da započnu svoj biznis, mogu na njihovom portalu (kliknite na link: https://www.jpd.rs/kalkulator-poreza ) da izračunaju poreske obaveze za četiri godine unapred. Ovaj ilustrativni kalkulator NALED je razvio u saradnji sa Poreskom upravom, a u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Kalkulator, kreiran prema predloženoj / budućoj formuli za utvrđivanje visine poreza i doprinosa, predstavljen je u Novom Sadu, na prvom od četiri okrugla stola na kojima će javnosti biti prezentovan Nacrt uredbe o bližim merilima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

 

Cilj ovih izmena nije povećanje obima naplaćenih prihoda. To potvrđuje i simulacija efekata predloženog modela koja pokazuje da bi, da je predloženi model primenjen umesto postojećeg, prilikom poslednjeg obračuna zbir osnovica bio za samo 2,3% veći od onog do koga se došlo primenom važećeg modela. Nakon isteka prelaznog perioda, model pokazuje povećanje osnovice od 5,6%, što je umereno povećanje, naročito s obzirom da do njega dolazi tek u četvrtoj godini primene novog modela.

Iako povećanje prihoda od postojećih preduzetnika nije bio cilj ovih izmena, očekuje se da će se, zahvaljujući objektivnom i predvidljivom sistemu utvrđivanja poreskih obaveza, veći broj fizičkih lica odlučivati na osnivanje svojih preduzetničkih radnji, kao i da će se smanjiti broj zatvaranja postojećih radnji, što bi u zbiru trebalo da poveća ukupne prihode od ovog segmenta poreskih obveznika.

 

Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da, kao i postojeći preduzetnici, unapred izračunaju visinu poreza. Takođe, umesto akontacionog i konačnog poreskog rešenja koje je često kasnilo i duže od šest meseci, u poresko sanduče elektronski će obveznicima stizati jedinstveno poresko rešenje za godinu unapred“, izjavili su u NALED-u.

Prema predviđenim novinama, u naredne tri godine poreske obaveze paušalcima neće moći da rastu više od 10% godišnje, a brojnim preduzetnicima biće smanjene 30% i više, upravo usled primene nove formule za obračun poreza, koja predviđa objektivno i lako proverljive kriterijume za utvrđivanje visine u odnosu na postojeći model.

Na ovu temu ćemo detaljnije pisati i u narednom, decembarskom broju (171.) našeg stručnog časopisa „Računovodstvo i porezi“.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.