rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:57

Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

12.12.2019

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019), koji je u primeni od 01.01.2020. godine.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi usaglašavanja Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija. S tim u vezi, činjenice od uticaja na oporezivanje porezom na registrovano oružje vezuju se za registrovanje oružja.

Registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu, koje je evidentirano kao pasivizirano, izuzima se od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, kako bi se period za koji se porez plaća usaglasio sa periodom u kome obveznik poseduje registrovano oružje.

Imajući u vidu da se isprava za nošenje oružja ne izdaje za konkretni komad oružja, već konkretnom licu, pri čemu to lice može da nosi jedan komad oružja bez mogućnosti da se, ako je vlasnik više komada oružja opredeli koje od tih će oružja nositi, propisuje se da ova lica porez na registrovano oružje za prvi komad oružja plaćaju u iznosu propisanom za nošenjea za preostale komade u iznosu propisanom za držanje oružja.

Preciziraju se pojedine odredbe koje uređuju dostavljanje podataka Poreskoj upravi od značaja za utvrđivanje poreza na registrovano oružje i nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave za utvrđivanje tog poreza. Kao podsticaj unapređenju standarda u oblasti zaštite životne sredine, odnosno ekološki odgovornijem ponašanju, predviđeno je uvođenje poreskog oslobođenja za vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila). Takođe, propisano je i oslobođenje od poreza na upotrebu plovila – za plovila za koja je obveznik ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ceo set usvojenih poreskih zakona nalazi se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.