rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 19:18

Naknade u platnom prometu u vezi sa donacijama u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

27.03.2020

Na osnovu člana 173. stav 4. Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 139/14 i 44/18) i čl. 15. st. 1. i čl. 75. st. 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/03,… i 44/18), Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 42/20 od 25.3.2020. god.), koja je na snazi od 25. marta 2020. god.

Ovom odlukom utvrđeno je sledeće:

1. Ne mogu se naplaćivati naknade i drugi troškovi za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune R.Srbije i Narodne banke Srbije koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

2. Banke, institucije elektronskog novca, platne institucije i javni poštanski operator ne mogu od korisnika platnih usluga naplatiti naknadu za pružanje platne usluge kojom se izvršava platna transakcija iz tačke 1. ove odluke, bez obzira na to da li se ta transakcija izvršava kao pojedinačna platna transakcija na osnovu okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga ili kao jednokratna platna transakcija.

3. Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknade utvrđene u tarifnim br. 2. i 7. Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 43/11,… i 13/20) za one usluge koje pruža pri izvršavanju platnih transakcija iz tačke 1. ove odluke.

4. NBS objaviće na svojoj internet prezentaciji brojeve namenskih računa R.Srbije iz tačke 1. ove odluke na osnovu podataka o ovim računima koje joj dostave Vlada R.Srbije i/ili nadležno ministarstvo.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.