rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 13:24

Neoporezivi iznos godišnjeg dohotka fizičkih lica za 2018. godinu

28.02.2019

Podsećamo, prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... 113/17 i 95/18 – dalje: ZPDG), godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u R.Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku (od 26.2.2019. god.), prosečna mesečna (bruto) zarada po zaposlenom isplaćivana tokom 2018. god. iznosila je 68.629 din. Ako to pomnožimo sa 12 meseci, dobijamo da je prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u 2018. godini iznosila 823.548 din. (Očekuje se objavljivanje ovog iznosa u „Sl. glasniku RS“.)

Dakle, trostruki iznos prosečne godišnje zarade u 2018. godini iznosi: 3 x 823.548 din. = 2.470.644 din.

 

U skladu sa navedenim st. 1. člana 87. ZPDG, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u 2018. god. ostvarila dohodak veći od 2.470.644 din., i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji R.Srbije i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji R.Srbije.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana, u skladu sa čl. 88. ZPDG, jeste oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje iz člana 87. stav 6. ZPDG i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u R.Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez (tj. u 2018. god.) prema podacima RZS – koji iznosi: 40% od 823.548 din. = 329.419 din.

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u R.Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez (tj. u 2018. god.) prema podacima RZS – koji iznosi: 15% od 823.548 din. = 123.532 din.

Podsetimo i da se poreska prijava godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. god., na obrascu PPDG-2R, podnosi do 15. maja 2019. god.

Detaljnije u vezi s navedenim pogledajte (samo) u WEB izdanju martovskog broja (br. 161.) našeg časopisa "Računovodstvo i porezi".

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.