Neradni dani za vreme praznika - Vaskrsa i Praznika rada

30.04.2024

U skladu sa čl. 1a i 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11):

- državni praznik R.Srbije koji se praznuje neradno, pored ostalih, je Praznik rada, koji se praznuje 1. i 2. maja (sreda i četvrtak 2024. god.);

- verski praznik R.Srbije koji se praznuje neradno, je pravoslavni Vaskrs - počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa, što se ove godine praznuje (neradno) od 3. maja do 6. maja (zaključno sa drugim danom Vaskrsa), što znači, od petka do ponedeljka.

U skladu sa navedenim, neradni dani za sve zaposlene su: 1, 2. i 3. maj (sreda, četvrtak i petak), kao i 6. maj (ponedeljak).

Dakle, ove godine su ova dva praznika spojena, tako da se ne radi od srede, 1. maja sve do utorka, 7. maja koji je prvi radni dan nakon praznika.

 

Podsećamo, u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u R.Srbiji, ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u R.Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u R.Srbiji.

 

Prema članu 114. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-aut.tum.), zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.

Međutim, ovo važi samo ako praznik „padne“ u dane koji su prema rasporedu radnog vremena zaposlenog njegovi radni dani.

Podsećamo, članom 108. Zakona o radu, propisano je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, pored ostalog, i za rad na dan praznika koji je neradni dan - najmanje 110% od osnovice.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.