rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Mar. 31
  • 03:20

Neustavna odredba Zakona o ozakonjenju objekata

12.03.2020

Ustavni sud je na 5. sednici odlučio o 7 predmeta: 

I - U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 10. stav 7. Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/15) nije u saglasnosti sa Ustavom.

Napominjemo, član 10. stav 7.  glasi  „Ukoliko je suvlasnik znao ili mogao znati za izgradnju objekta, odnosno izvođenje radova koji su predmet ozakonjenja, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio, smatraće se da postoji saglasnost za ozakonjenje,...“.

Sud je odbio predloge i odbacio inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 2, člana 10. stav 2. i člana 33. navedenog Zakona i za utvrđivanje neustavnosti navedenog Zakona u celini. Sud je odbacio predloge i inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 4. stav 2, člana 5. stav 1. tačka 4) i st. 3. i 5, člana 8, člana 10. stav 16, člana 11. stav 1, člana 12. stav 1. i odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 10. stav 4. navedenog Zakona. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba navedenog Zakona.

Sud je odbacio zahtev za ocenu saglasnosti člana 10. stav 3. tačka 5) navedenog Zakona sa odredbama Zakona o stambenom obezbeđivanju u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ("Sl.list SFRJ", br. 84/90), Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95), Zakona o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte ("Sl. glasnik RS", br. 16/97), Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Sl. glasnik SRS", br. 24/88), Zakona o prestanku važenja Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Sl. glasnik RS", br. 46/94) i Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80, 36/90 i "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl.i glasnik RS", br. 115/05), zahtev za ocenu saglasnosti odredbe člana 10. stav 16. Zakona o ozakonjenju objekata sa Zakonom o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - Odluka US, 87/18 i 88/18 - Odluka US) i zahtev za ocenu saglasnosti člana 33. Zakona o ozakonjenju objekata sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16) i Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata.

II - U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je: 

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 161. stav 3, člana 163. stav 3. i člana 164. stav 3. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 7/16 i 88/16).

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu („Sl. glasnik RS“, br. 26/19).


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.