Nova Uredba o sprovođenju konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

04.12.2023

Na osnovu člana 101. st. 5. i 6. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr.zak., 95/18, 114/21 i 92/23), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 107/23 (od 1.12.2023. god.).

Ova uredba stupa na snagu 9. decembra 2023. god., a primenjuje se od 1. januara 2024. god.

Predmet ove uredbe je sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta službenika, nameštenika, kao i za prijem pripravnika u organima autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, gradskih opština, kao i za popunjavanje navedenih radnih mesta u službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (dalje: organi, službe ili organizacije) u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Uredbom se uređuje sadržina oglasa, izgled, sadržina i način podnošenja obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave, faze izbornog postupka i način davanja prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina i drugim licima koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom, u konkursnom postupku koji se sprovodi u organima službama ili organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava, kao i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija službenika, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijumi i merila za izbor na radna mesta u organima, službama ili organizacijama u jedinicama lokalne samouprave.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, tj. 9.12.2023. god. prestaje da važi Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.