rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jan. 24
  • 00:05

Nove protivepidemiološke mere u primeni od 04. decembra 2020. godine

04.12.2020

Na osnovu čl. 53a tačka g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i čl. 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05...44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS je donela Uredbu o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 145/20 od 03.12.2020. godine), u primeni od 04. decembra 2020. godine i kojom je, u Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 i 138/20, 141/20 i 144/20), izmenjen član 9v koji glasi:

„Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3., člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 4. decembra 2020. godine zaključno sa 15. decembrom 2020. godine, radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost:

- u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

- pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.);

- pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.);

- priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

- pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);

- u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);

- u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),

ograničava se tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05.00 časova do 17.00 časova.

 

Ovo ograničenje ne odnosi se na radno vreme:

- apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena od 05.00 časova do 17.00 časova, kao i subotom i nedeljom;

- trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

- ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena od 05.00 časova do 17.00 časova, kao i subotom i nedeljom;

- pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade i subotom i nedeljom do 17.00 časova;

- restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

- pijaca, koje subotom i nedeljom mogu da rade od 06.00 časova do 15.00 časova;

- fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju, kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena od 05.00 časova do 17.00 časova, kao i subotom i nedeljom;

- svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i subotom do 17.00 časova.

 

Član 9g briše se.

 

Podsećamo da će se novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniti za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, propisanu ovom uredbom ili aktima Vlade donetim na osnovu ove uredbe.

 

Sve informacije o novim protivepidemiološkim merama, možete pronaći na našim elektronskim priručnicima „CD za poslodavce“ i „CD za računovođe“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.