rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Oct. 22
  • 20:20

Novi Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja biće u primeni od 2021. god.

13.10.2020

Na osnovu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/19), ministar finansija je doneo novo Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 123/20 od 13.10.2020. god., koje stupa na snagu 21.10.2020. god.

Ovim rešenjem utvrđen je prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koji je dat u prilogu pomenutog rešenja i čini njegov sastavni deo.

MSFI čine Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje, osnovni tekstovi Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), osnovni tekstovi MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB), kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda u obliku u kojem su izdati, odnosno usvojeni i koji ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je on sastavni deo standarda, odnosno tumačenja.

 

PAŽNJA!

Ovi novi MSFI počeće da se primenjuju tek od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. god.

Mada, novi MSFI mogu se primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. god. (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje) – dakle, ukoliko to žele i mogu, subjekti mogu primeniti nove MSFI i krajem ove godine.

Prevod novih MSFI izvršen je u skladu sa procedurom za prevođenje Fondacije za Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI Fondacija), a na osnovu Sporazuma o odricanju od autorskih prava na teritoriji R.Srbije, zaključenog između MSFI Fondacije i Ministarstva finansija i privrede broj 998-RS-(MinFin)-Waiver-IFRS & SMEs-2013 od 31. jula 2013. god.

Pri tom, stavljeno je van snage Rešenje Ministra finansija br. 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. god. („Sl. glasnik RS“, br. 92/19), kojim su utvrđeni trenutno važeći MSFI, osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. god.

Dakle, pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu, na dan 31.12.2020. god., i dalje se primenjuju MSFI - Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 92/19, koji se faktički i primenjuju samo na tekuću, 2020. god.

 

Važeći MSFI („Sl. glasnik RS“, br. 92/19) nalaze se na našem CD-u za Računovođe, a blagovremeno će korisnicima ovog našeg elektronskog priručnika biti na raspolaganju i tekstovi novoobjavljenih MSFI („Sl. glasnik RS“, br. 103/20).

 

Beograd, 13.10.2020. god.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.